Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Istarska županija raspisala Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi

Logo_IZ-2-page-0Upravni odjel za kulturu Istarske županije- Regione Istriana, dana 22. siječnja 2016. godine, raspisuje Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije – Regione Istriana za 2016. godinu. Rok za podnošenje prijava projekata/programa po ovom Natječaju je 30 dana od dana objave Natječaja  na mrežnim stranicama Istarske županije – Regione Istriana i Ureda za udruge, a završava 22. veljače 2016. godine.

Detaljan tekst javnog poziva sa svim pratećim materijalima/obrascima objavljen je na internet stranici Istarske županije: http://www.istra-istria.hr

Otvoren je također Javni natječaj za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba nacionalnih manjina Istarske županije – Regione Istriana za 2016. godinu: http://www.istra-istria.hr

Godišnji plan javnih natječaja/poziva i drugih programa financiranja projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije iz Proračuna Istarske županije za 2016. godinu možete pronaći ovdje: http://www.istra-istria.hr/fileadmin/dokumenti/Izdvojeno/151231_Plan_natjecaja_2016.pdf