Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja zabavnog parka „Inspirit Fantasy Park“ – Pazin“

Postupak ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Izgradnja zabavnog parka “Inspirit Fantasy Park” – Pazin i prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu koja se provodi u okviru ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  provodi Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije. Informaciju o zahtjevu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat i način očitovanja javnosti na informaciju možete pogledati ovdje Informacija.pdf

Elaborat zaštite okoliša  Izgradnja zabavnog parka „Inspirit Fanstasy Park“ – Pazin s pripadajućim prilozima možete pogledati ovdje EZO_Pazin_park (1).zip

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.