Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Gradu Pazinu odobrena sredstva za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Mala Traba – Vela Traba

Grad Pazin je Odlukom o prihvatljivosti od 2. siječnja 2018. godine ostvario pravo na financiranje projekta rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste NC0101 od naselja Mala Traba do naselja Vela Traba u iznosu od 100% prihvatljivih aktivnosti na projektu  (vrijednost potpore iznosi 1.088.037,50 kn.)

4. studenog 2016. godine podnesen je Zahtjev za potporu za ulaganje u građenje nerazvrstane ceste „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC0101 (NC500700-Vela Traba-D48) od naselja Mala Traba do naselja Vela Traba“ na Natječaj za provedbu podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ (tip operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“) raspisanog na temelju Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnove sela u ruralnim područjima„ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

U narednom će se razdoblju pristupiti potpisivanju Ugovora s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razdoblju. Nakon potpisivanja Ugovora pokrenuti će se postupak javne nabave za odabir izvođača radova i stručnog nadzora građenja.

Nadalje, javno-pravnim tijelima koja na predmetnoj dionici nerazvrstane ceste ili u njenoj okolici imaju položene instalacije dostavljena je pisana obavijest o rekonstrukciji dijela nerazvrstane ceste koja uključuje i radove obnove asfaltnog zastora. Budući da je Odlukom Grada Pazina zabranjeno prekopavanje novoizgrađene ili rekonstruirane nerazvrstane ceste, najmanje 5 godina računajući od dana asfaltiranja, ovim putem pozivamo i ostale zainteresirane, ukoliko na predmetnoj dionici nerazvrstane ceste planiraju izvoditi određene radove da planove usklade s navedenim.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo u Gradu Pazinu.