Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Gradonačelnik predstavio rad gradske uprave od lipnja 2013. do travnja 2014. godine

U Gradu Pazinu je u 2013. godini ostvareno 33,54% više prihoda i primitaka u odnosu na 2012. godinu te je ostvaren višak od oko 1 milijun kuna. Sa više od  4,3 milijuna kuna sufinaciraju se razni projekti socijalne skrbi, obrazovanja, kulture i sporta. Intenziviranim radom na pripremi projekata i njihovom apliciranju za sufinanciranje prema Ministarstvima i EU fondovima u gradski je proračun u proteklom razdoblju osigurano preko 12 milijuna kuna.Pazin, 15. svibnja 2014. – u punoj Koncertnoj dvorani pazinskog Spomen doma, gradonačelnik Pazina Renato Krulčić govorio je o radu izvršne i predstavničke vlasti Grada Pazina, o radu gradske uprave te o svom radu i angažmanu za proteklu godinu od lipnja 2013. do travnja 2014. godine. Gradonačelnik Krulčić je izdvojio: –          rezultate gradskog proračuna u 2013. godini s ostvarenjem od 62.941.260,41 kn prihoda, odnosno 96,68% od plana. Ukupni planirani rashodi u 2013. godini iznosili su 65.104.205,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 61.987.247,91 kn što je 95,21% plana. 2013. godinu završili smo s 954.012,50 kn viška u gradskom proračunu. Grad Pazin rangiran je među 7 najotvorenijih gradova, prema istraživanju Instituta za javne financije o otvorenosti proračuna županija, gradova i općina, –          mjere pomoći pazinskom gospodarstvu putem programa i olakšica za poticanje gospodarstva i zapošljavanja, te sufinanciranje nabavke poljoprivrednih proizvoda. U 2014. godini za bespovratne potpore planirano je 250.000,00 kuna. Grad Pazin provoditi će 11 mjera i aktivnosti od čega 3 mjere u suradnji sa Županijom,  –          pet postojećih gospodarskih zona u kojima aktivno posluje 35 objekata koji zapošljavaju oko 250 radnika. U 2014. godini nastavit će se s ulaganjima u uređenje gospodarskih zona, za što je planirano 530.000,00 kn, a gospodarskim subjektima pomagati u osiguravanju uvjeta za brži rast i razvoj što će u konačnici rezultirati novim zapošljavanjem. U planu je aktiviranje triju novih gospodarskih zona: Lešće, Pazinka III i Ciburi – Heki.  –          održavanje javnih površina, groblja, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, obnove i dopune vertikalne prometne signalizacije. –          završetak velikog projekta izgradnje kanalizacije Stari Pazin, sufinanciran sredstvima IPARD programa u iznosu od 2,66 milijuna kuna, dužine 3273 m sa 65 priključaka. U tijeku je izgradnja sanitarne kanalizacije i uređaja za pročišćavanje u naselju Kašćerga i Bravari, duljina mreže je oko 2250 m sa 64 kućna priključka. Projekt IVS-a vrijedan je 6,7 milijuna kuna, a dovršetak se očekuje potkraj godine, –          Završetak I. faza sanacije odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V“ vrijednosti oko 2,7 milijuna kn od čega 40% sufinancira Fond za zaštitu okoliša, a 60% Grad Pazin. Nadalje, Fond je odobrio  financijsku pomoć od 2.978.000,00 kn za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju pretovarnih stanica i ostalih objekata za gospodarenje otpadom u Istarskoj županiji (100% opravdanih troškova), –          nakon donošenje izmjena GUP, PUP "Dršćevka 2" i DPU „Centar II“ čime su stvorene pretpostavke za izgradnju obiteljskih stambenih građevina, proširenje poslovnih zona i otvaranja novih mogućnosti za izgradnju poslovnih objekata, te uređenje područja nekadašnje garaže i parkirališta Autotransa, dovršen je PPUG i poslan na suglasnosti nadležnim tijelima, a njegovo donošenje se očekuje potkraj ovog mjeseca. Od sveukupno 253 zahtjeva prihvaćeno ih je 155, djelomično 62, a 36 zahtjeva nije prihvaćeno, –          završetak nove Školsko – gradske sportske dvorane koji se očekuje u srpnju, dok bi na  korištenje bila spremna u rujnu. Površina dvorane je oko 3.500 m2, sa 600 mjesta, kafićem i prostorom za udruge. Očekivana vrijednost građevinskih radova  je oko 28,2 mil. kn od čega Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancira sa 9.891.087,50  kn nepovratno, a razliku financiraju Grad Pazin i Istarska Županija, –          sufinanciranje raznih projekata socijalne skrbi, obrazovanja, kulture i sporta sa više od 4,3 mil. kuna. Oko 2,5 mil. kuna izdvojeno je za naknade socijalno ugroženim građanima, Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama, preventivne programe i savjetovalište te sufinanciranje gradskih udruga i ustanova, –          stavljanje u funkciju digitalnog kina, a kino predstave održavaju se u velikoj dvorani Spomen doma. Pučko otvoreno učilište je na Javnom pozivu Ministarstva kulture, odabrano kao jedan od 28 nezavisnih kinoprikazivača u Hrvatskoj,    –          projekt Archeo.S financiran iz pretpristupnog programa IPA Adriatic CBC (Jadranska prekogranična suradnja). Vrijednost projekta iznosi 2.995.000 €. Grad Pazin je partner projekta s udjelom od 300.000 €  od kojih je 255.000 € sufinancirano iz sredstava EU, –          Inspirit Fantasy Park projekt od iznimne turističke važnosti za Grad Pazin za koji je odobreno 600.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju, –          PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI za koje je putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirano   preko 6 milijuna kuna, –          rad na pripremi novih projekata i njihovom apliciranju za sufinanciranje prema Ministarstvima i EU fondovima. Rad svih tijela Grada javan je i transparentan, a cilj nam je poboljšati pružanje informacija, te mobilizirati građane i organizacije civilnog društva da se uključe u debate i tako daju svoj doprinos u kreiranju poslova gradske uprave, zaključio je Renato Krulčić, Gradonačelnik Pazina i zahvalio na sudjelovanju u raspravi.                                                                         

RAD_GRADONACELNIKA_PAZINA_2013_2014_(2).pdf