Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Gradonačelnik održao prijem povodom Dana civilne zaštite

Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić priredio je prijem povodom obilježavanja 1. ožujka – Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite u Republici Hrvatskoj.

Gradonačelnik je pozdravio prisutne predstavnike Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Vatrogasne zajednice Istarske županije i Područne vatrogasne zajednice Pazin, načelnike susjednih Općina, članove Stožera ZiS Grada Pazina i susjednih općina, članove Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pazina i predstavnike pravnih subjekata sustava zaštite i spašavanja. Gradonačelnik je ukratko izvijestio o povijesnom razvoju civilne zaštite, o organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pazina i Istarske županije, te o najvažnijim aktivnostima koje su se odvijale u protekloj godini. Posebno je zahvalio svim subjektima sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pazina i susjednih Općina na uspješnoj suradnji u razvoju sustava ZiS.

Načelnik Županijskog centra 112 Doriano Orbanić izvijestio je prisutne o osposobljavanju pripadnika operativnih snaga zaštite i spašavanja Grada Pazina koje je, u organizaciji DUZS RH, provedeno 06. i 07. prosinca 2011. godine u Pazinu. U teorijskom dijelu izobrazbe obrađene su teme koje se odnose na organizaciju sustava ZiS, obveze i odgovornosti JLS, stožerno upravljanje u kriznim situacijama, psiho-socijalne aspekte ponašanja u katastrofama i odnose s javnošću. Drugog dana edukacije provedena je simulacijska vježba pod nazivom „Most barake-Pazin 2011.“ sa razradom djelovanja operativnih snaga u slučaju složene prometne nesreće.

Stručni suradnik Službe ZiS Istarske županije Boris Rogić obrazložio je obveze i odgovornosti JLS u razvoju sustava zaštite i spašavanja. Naglasio je da su predstavnička tijela Grada Pazina i susjednih Općina donijela Procjene ugroženosti stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara, kao temeljnog dokumenta kojim se utvrđuje realna razina opasnosti od neželjenih posljedica nesreća i katastrofa, ali i realna mogućnost adekvatnog odgovora u slučaju tih nesreća. Uz stručnu pomoć DUZS i VZIŽ, Grad Pazin i susjedne Općine uspješno surađuju na pripremi protupožarne sezone i drugim aktivnostima zaštite i spašavanja.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike