Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Gradonačelnik Grada Pazina donio drugi set mjera pomoći gospodarstvu

Radi rasterećenja poduzetnika tijekom trajanja posebnih mjera donesenih s ciljem sprječavanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2  Grad Pazin pripremio je dodatni set Mjera za pomoć gospodarskom sektoru kojima se želi dati poticaj za zadržavanje radnih mjesta, ali i za rješavanje problema nelikvidnosti onima čije je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije.

Gospodarskim subjektima koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci Županijskog stožera civilne zaštite od 14.03.2020. godine te Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanju sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite RH od 19.03.2020. godine odnosno kojima je umanjena ili onemogućena poslovna djelatnost, odobrava se:

• Oslobođenje mjesečnih iznosa zakupnine
Oslobođenje mjesečnih iznosa zakupnine do prestanka mjera zabrane rada i obavljanja djelatnosti zbog posebnih okolnosti, a najduže do 30. lipnja 2020. godine. Korištenje mjere odobrava se za one zakupce koji kumulativno ispunjavaju slijedeće uvjete:
– da ostvaruju pad prometa i poslovanja od najmanje 20% u mjesecu za koji se traži oslobađanje plaćanja, u odnosu na isti mjesec prethodne godine,
– da na godišnjoj razini ostvaruju prihode u iznosu do 7.500.000,00 kuna za što se kao osnova uzima podatak o prihodu za 2019. godinu,
– da u trenutku podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja nemaju dugovanja prema Gradu Pazinu niti prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Pazina za obveze čije dospijeće je bilo do 29.02.2020. godine.
Gospodarski subjekti koji udovoljavaju navedenim uvjetima, dužni su Gradu Pazinu podnijeti Zahtjev s pripadajućim prilozima, putem pošte ili e-maila: [email protected]; tel:635-107, 635-093
Grad Pazin će temeljem osnovanog i opravdanog zahtjeva izdati odobrenje računa u visini oslobađanja zakupnine.
Za eventualno podmirene obveze neće se vršiti povrat sredstava, već će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima za razdoblje nakon ukidanja mjera.

Zahtjev – 2. set mjera.doc

• Oslobođenje mjesečnih iznosa komunalne naknade
Oslobođenje mjesečnih iznosa komunalne naknade, do prestanka mjera zabrane rada i obavljanja djelatnosti zbog posebnih okolnosti, a najduže do 30. lipnja 2020. godine. Korištenje mjere odobrava se za gospodarske subjekte koji kumulativno ispunjavaju slijedeće uvjete:
– da ostvaruju pad prometa i poslovanja od najmanje 20% u mjesecu za koji se traži oslobađanje plaćanja, u odnosu na isti mjesec prethodne godine
– da na godišnjoj razini ostvaruju prihode u iznosu do 7.500.000,00 kuna za što se kao osnova uzima podatak o prihodu za 2019. godinu,
– da u trenutku podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja nemaju dugovanja prema Gradu Pazinu niti prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Pazina za obveze čije dospijeće je bilo do 29.02.2020. godine.
Gospodarski subjekti koji udovoljavaju navedenim uvjetima, dužni su Gradu Pazinu podnijeti Zahtjev s pripadajućim prilozima, putem pošte ili e-maila: [email protected]; tel:635-107, 635-093
Grad Pazin će temeljem osnovanog i opravdanog zahtjeva izdati odobrenje računa u visini oslobađanja komunalne naknade.
Za eventualno podmirene obveze neće se vršiti povrat sredstava, već će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima za razdoblje nakon ukidanja mjera.

Zahtjev – 2. set mjera.doc