Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Radovi na dogradnji i rekonstrukciji Matičnog vrtića u Pazinu napreduju prema planu

Usprkos širenju epidemije virusa COVID-19, radovi na rekonstrukciji Matičnog vrtića u Pazinu u punom su jeku i teku prema utvrđenim rokovima. U proteklih nekoliko tjedana radilo se intenzivnije, sve kako bi se radovi okončali bez kašnjenja. Zaključak je to s današnjeg posjeta (6. svibnja 2020.) Gradonačelnika Grada Pazina sa suradnicima te sastanku s izvođačem radova, nadzorom i ravnateljicom Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin.


Kako bi se radovi dovršili do samog kraja preostalo je izvršiti građevinske radove na podnim oblogama u unutarnjem prostoru, postaviti završni sloj fasade te na kraju, odraditi i završne soboslikarske radove. Uz te radove planira se dovršavanje do 3. lipnja 2020., kada je ugovoren rok gradnje, i završetak ostalih građevinsko-obrtničkih radova, radova na vodovodu i kanalizaciji, elektroinstalacijama, strojarskim instalacijama, oborinskoj odvodnji i prometnim površinama. U tijeku je izvedba tamponskog sloja, a preostalo izvesti rubnjake i asfaltirati površine, što se očekuje u slijedeća dva tjedna.
Osam milijuna kuna vrijedan projekt dogradnje i rekonstrukcije vrtića u Prolazu Otokara Keršovanija započet je 19. srpnja 2019. godine od strane izvođača radova pazinske tvrtke „Vladimir Gortan“.
Gradonačelnik Krulčić napomenuo je kako se, usprkos nepovoljnim okolnostima izazvanim pandemijom, radovi na najvećem projektu u području predškolskog odgoja u posljednjih nekoliko desetljeća izvode prema planu. Ovo kapitalno ulaganje, najveće je ulaganje u objekte predškolskog odgoja od osnivanja Grada Pazina kao jedinice lokalne samouprave, te prvo veće ulaganje od dograđivanja zgrade 2001. godine.
Projektom rekonstrukcije postojeće zgrade vrtića postiže se proširenje prostora za ukupno 770 četvornih metara bruto, rješava se problem nedostatka prostora za dnevni odmor djece te se veličina soba za dnevni boravak djece usklađuje se s propisanom Državnim pedagoškim standardom.
Građevinskim radovima sanirani su krovište, zidovi, fasada, vanjska stolarija, instalacije te spremnik lož ulja, te će se u cijelosti obnoviti oprema u vrijednosti od 904 tisuće kuna i unutarnji izgled tog dijela zgrade. Na adekvatniji način će se urediti prilaz ustanovi, formiran je novi ulaz s istočne strane te osigurana dostupnost osobama s invaliditetom, kojima će se adekvatno prilagoditi i sanitarije. Za jednu dodatnu prostoriju povećavaju se kapaciteti vrtića.
Nakon završetka radova slijedi administrativna faza – izrade Okončanog obračuna i zapisnika o primopredaji, a paralelno se podnosi zahtjev za dobivanje uporabne dozvole. Po njenom dobivanju, uz poštivanje protuepidemijskih mjera, radit će se na otvaranju vrtića s ciljem da pazinski predškolci krenu u novu pedagošku godinu u „novom ruhu“.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.