Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Grad Pazin u suradnji sa tvrtkom Coin d.o.o. započeo izradu Strategije razvoja Grada Pazina

StrategijaGrad Pazin, kao sjedište Istarske županije, prepoznao je potrebu za sustavnim pristupom upravljanom razvoju područja. U tom smislu Grad Pazin pristupio je izradi strategije razvoja koja svoje polazište ima u raspoloživim materijalnim, ljudskim i kulturnim resursima područja vodeći istovremeno računa o suvremenim trendovima užeg i šireg okruženja. Nastojeći osigurati kvalitetan pristup izradi strategije angažirana je konzultantska tvrtka Coin d.o.o. iz Pule koja donošenju strategija razvoja pristupa sukladno međunarodno usvojenim smjernicama te na navedenom području već ima iskustva.


Izradom strategije razvoja stvaraju se pretpostavke za planirani razvoj i odgovarajuće alociranje raspoloživih resursa Grada Pazina za razdoblje od pet godina iz čega je očit značaj ovog strateškog dokumenta. Imajući u vidu navedeno, izradi strategije razvoja pristupilo se seriozno te je uključen širok krug učesnika kako bi se pojedina razvojna područja kvalitetno elaborirala i time stvorilo kvalitetno polazište za utvrđivanje pravaca razvoja.

Učesnici na izradi strategije razvoja prikazani su u tablici u PDF dokumentu.

Izradom strateškog razvojnog dokumenta stvaraju se formalne pretpostavke za lakše korištenje fondova Europske unije, jednostavnije pribavljanje izvora financiranja od raznih financijskih institucija kao i pretpostavke za ulazak u projekte javno privatnih partnerstva.

Prva u nizu radionica koju je vodila direktorica tvrtke Coin d.o.o. Lorena Prebanda i stručni suradnik istoimene tvrtke Robert Zenzerović održana je u utorak 10. veljače 2009. godine u prostorijama Velike vijećnice Grada Pazina, čime je formalno započeo proces donošenja strategije razvoja Grada Pazina. Prisutnim učesnicima na izradi strategije razvoja i predstavnicima medija u uvodu prve radionice obratio se gradonačelnik Neven Rimanić nakon čega je uslijedilo predstavljanje metodologije izrade strategije razvoja te dinamika aktivnosti koje će u tom smislu biti poduzete. Definirana je struktura strategije te njezini bitni elementi.

Polazište pri definiranju strategije razvoja sadržano je u strukturnoj analizi te su u tom smislu formirani timovi s koordinatorima za pojedina razvojna područja. U prvoj fazi izrade strategije, u uskoj suradnji s učesnicima bit će provedena strukturna analiza u okviru koje će se naglasiti resursi Grada Pazina, razvojni problemi i potrebe, a sve poradi utvrđivanja elemenata neophodnih za definiranje središnjeg dijela strategije – vizije, strateških ciljeva, prioriteta i mjera.