Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Grad Pazin objavljuje početak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

GRAD PAZIN OBJAVLJUJE POČETAK SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za Nacrt  Pravilnika o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro. Savjetovanje traje od 27. rujna 2016. do 26. listopada 2016. godine.

Objavu s uputama o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju možete preuzeti ovdje.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 26. listopada 2016. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Pravilnika o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro, putem pošte ili osobno na adresu  Ured Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 PAZIN ili putem emaila – [email protected] – uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti ovdje.

Nacrt Pravilnika o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro možete preuzeti u nastavku.

Nacrt Pravilnika o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro koji je objavljen na internet stranicama Grada Pazina predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Pravilnika.