Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Grad Pazin objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Plana upravljanja starom gradskom jezgrom u Pazinu.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 11. listopada 2017. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Plana upravljanja starom gradskom jezgrom u Pazinu, putem pošte ili osobno na adresu Ured Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 PAZIN ili putem e-maila [email protected].

Upute za sudjelovanje u javnom savjetovanju zajedno sa obrascem sudjelovanja u savjetovanju i Nacrtom Plana upravljanja starom gradskom jezgrom objavljene su ovdje: otvorena-savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnoscu.

Nacrt Plana upravljanja starom gradskom jezgrom u Pazinu koji je objavljen na internet stranicama Grada Pazina predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Plana.