Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Grad Pazin objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 16. svibnja 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, putem pošte ili osobno na adresu Ured Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 PAZIN ili putem emaila – zoran.slokovic@pazin.hr

Upute za sudjelovanje u javnom savjetovanju zajedno sa obrascem sudjelovanja u savjetovanju i Nacrtom prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama objavljene su ovdje: otvorena-savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnošću

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama koji je objavljen na internet stranicama Grada Pazina predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.