Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Grad Pazin objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 10. prosinca 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina, putem pošte ili osobno na adresu Ured Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 PAZIN ili putem emaila – [email protected]

Upute za sudjelovanje u javnom savjetovanju zajedno sa obrascem sudjelovanja u savjetovanju i Nacrtom prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina, objavljene su ovdje: otvorena-savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnošću.

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina koji je objavljen na internet stranicama Grada Pazina predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.