Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Dijalog mladih Pazina s donositeljima odluka protekao u razmjenjivanju međusobnih preporuka i mišljenja


U utorak, 8. lipnja 2021. godine u pazinskoj gradsko-školskoj sportskoj dvorani održan je centralni dio projekta „Pazi(n) mladi!: jačanje dijaloga između mladih i donositelja odluka na lokalnoj razini“ na kojem je 15-ak mladih razmjenjivalo ideje, prijedloge, preporuke i mišljenja. Cilj strukturiranog dijaloga bilo je  osigurati da preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu svoje mjesto u Lokalnoj politici djelovanja za mlade 2021-2015 kako bi se poboljšala kvaliteta njihova života i unaprijedio položaj mladih u području grada Pazina.

Prije toga je 15-ak mladih u sklopu projekta na temelju analize potreba te radionicama koje su vodili udruga Delta iz Rijeke , Volonterski centar Istra iz Pule te pazinske udruge Centar za mlade Alarm i Društvo „Naša djeca“.
Sudionici strukturiranog dijaloga – njih 30-ak, sudjelovali su u radu pet grupa podijeljenih prema temama: odabir škole i zanimanja, mobilnost i volontiranje, informiranje, kultura i umjetnost te mentalno zdravlje. S druge strane donositelje odluka predvođene gradonačelnicom Suzanom Jašić, činili su djelatnici svih odjela gradske uprave, osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile te Pazin Sporta. U zanimljivim rasprava koje su uslijedile izlaganjima mladih ključne riječi koje se mogu istaknuti su: suradnja, zajedništvo, potencijal, prostor, informiranje, kreativnost.

Nakon grupnog dijela, uslijedila je izrada Akcijskog plana za izradu Lokalnog programa djelovanja za mlade 2021-2025, nakon čega će se s ovog strukturiranog dijaloga izraditi Zaključci sa strukturiranog dijaloga.

Projekt je proveden u sklopu Erasmus+ KA3 programa Agencija za mobilnost i programe Europske unije u iznosu od 10.875 eura.

Cilj projekta je bio stvaranje poticajnog okruženja za mlade na području Grada Pazina kroz unapređenje kompetencija osoba koje rade s mladima i zaposlenih unutar gradske uprave s ciljem donošenja i provođenja Lokalnog programa djelovanja za mlade 2021-2025. Specifični ciljevi projekta su: uključivanje mladih u proces procjene potreba mladih u Gradu Pazinu; informiranje 500 mladih o rezultatima istraživanja, dijalogu s mladima, YouthPassu te važnosti uključivanja u donošenje odluka; osnaživanje 55 mladih za sudjelovanje u procesima odlučivanja; jačanje kompetencija osoba koje rade s mladima na polju participacije mladih; uključivanje mladih u dijalog s donositeljima odluka te izrada publikaciju s opisom procesa osnaživanja mladih za uključivanje u dijalog s donositeljima odluka.

Aktivnosti koje su već provedene su izrada i provedba ankete o potrebama, problemima i mišljenjima mladih. U ožujku je uslijedio odlazak na studijsko putovanje 25 mladih u Samobor, Zabok, Pregradu i Lepoglavu. Odrađene su edukacije za osobe koje rade s mladima, radionice u osnovnoj i srednjoj školi  te radionica s neformalnim skupinama mladih iznad 18 godina. Nakon tih radionica, odrađena je fokus grupa za 15 mladih, na kojoj su posebno pripremani za strukturirani dijalog. Završetak projekta je planiran za srpanj ove godine.