Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Brošura Proračun u malom Grada Pazina

Od danas je na web stranici Grada Pazina  dostupna brošura Proračun u malom koja predstavlja sažetak temeljnog financijskog dokumenta.

Brošura je namijenjena svim građanima grada Pazina kao i svoj zainteresiranoj javnosti, kojima je često proračunski dokument kakav donosi Gradsko vijeće preopširan i nerazumljiv.

Stoga su u ovoj brošuri istaknute najvažnije stavke gradskog proračuna na jasan i jednostavan način kroz vizualizacije planiranih prihoda i rashoda u tekućoj godini.

Kroz brošuru građani mogu doznati na koji način novac dolazi u proračun, što se iz njega financira, a istaknute su i najvažnije smjernice razvoja grada u svim područjima.

Proračun u malom Grada Pazina za 2019. godinu