Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

“Zelena čistka” u Gradu Pazinu

ZELENA ČISTKAU ovogodišnjoj akciji „Zelena čistka“ u suradnji sa Mjesnim odborom Zabrežani koji se odazvao na akciju, organizirano će se čistiti divlje odlagalište kod sela Šaini.

Okupljanje volontera je u subotu 23. travnja,  u 9:00 sati, kod navedenog odlagališta, akcija traje do 14:00 sati do tada se podaci o količini sakupljenog otpada i broju volontera sa fotografijama dostavljaju Udruzi Žmergo koja je koordinator akcije i podatke koristi za objavu na nacionalnoj I međunarodnoj razini. 

Kontejnere i odvoz prikupljenog otpada osigurati će komunalna tvrtka “Usluga” d.o.o. Pazin koja i pokriva 50% troškova odvoza.

Prema podacima dostavljenim iz Mjesnog odbora računa se samo na nekoliko volontera koji su prijavili svoje sudjelovanje u akciji, naravno ukoliko ste zainteresirani još se možete prijaviti kod predsjednika Mjesnog odbora Zabrežani na broj 091 7642 486 i priključiti čišćenju navedene lokacije.

Pozivamo građane da se taj dan prošeću i usput obrate pažnju na postojanje otpada u prirodi, a mogu i pokupiti odbačene vrećice, boce i sl. te odložiti u odgovarajući kontejner i time doprinijeti akciji.

Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš više je od jednodnevne ekološke akcije. Ona je poziv na zajedništvo u rješavanju zajedničkog problema, te na promjene u ponašanju i gospodarenju otpadom. Cilj akcije je jednostavan, da kroz druženje i entuzijazam očistimo svijet te promijenimo odnos pojedinaca i organizacija prema otpadu, okolišu i prirodi.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.