Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Završene javne rasprave u sklopu desetog ciklusa projekta „Pazi(n), proračun!“

Zborovima građana u Lindaru, Zarečju, Pazinu i Hekima završene su javne rasprave u sklopu jubilarnog, desetog po redu ciklusa projekta „Pazi(n), proračun!“, tijekom kojih su mještani izravno, svojim glasovima, odlučivali o komunalnim akcijama koje su željeli da se na njihovom području realiziraju kroz ovogodišnji gradski proračun.

Direktno se glasalo o načinu utroška ukupnog iznosa od 90.000,00 eura, a od čega je za mjesne odbore Beram, Grdoselo, Heki, Kršikla, Kašćerga, Lindar Trviž, Zamask, Zarečje i Zabrežani bilo predviđeno po 7.000,00 eura, a za mjesne odbore Pazin i Stari Pazin po 10.000,00 eura.

U zadnjem krugu rasprava, u Lindaru je najviše glasova dobio  prijedlog povezivanja Velanovog Brijega s Lindarom, odnosno izrada pješačko – biciklističke staze i pješačkog prijelaza sa sigurnim spojem prema piceriji u Lindaru. Pored male komunalne akcije, dogovoreno je da će se organizirati sastanak s predstavnicima MO Lindar i Hrvatskih voda u vezi rješavanja oborinske odvodnje na području naselja Ivoli.

Na zboru građana u  Zarečju izglasana je, pak, sanacija propusta vode kod Brhaji prema tehničkoj dokumentaciji, a dio sredstava ide i za materijal za dovršetak uređenja dječjeg igrališta koje će mještani sami izvršiti.

Na najbrojnijoj raspravi, onoj u Mjesnom odboru Pazin, najviše ruku podignuto je za nabavku i montažu tobogana za dječji park u ulici Eugena Kumičića  – Vrtlišće,  a za što je određen iznos u visini od 7.000,00 eura.  Preostala sredstva od 3.000,00 eura će se preusmjeriti na sanaciju ceste (udarnih rupa) na Buraju.

Zadnja javna rasprava održana je u Hekima gdje su se mještani odlučili za dobavu pet kompleta tzv. pivskih stolova i stolica za društveni dom u Ježenju, dok će se ostala sredstva utrošiti za opremanje doma u Troštima i nabavku šatora za potrebe cijelog Mjesnog odbora Heki.