Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Završen EU projekt “ProEduEko-znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom”

EU Projekt „ProEduEko – znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom“ postavio temelje edukacije o održivom gospodarenju otpadom na Pazinštini i Buzeštini

Projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti sufinancirala je s Europska unija iz Kohezijskog fonda dodijelivši Gradu Pazinu 85% bespovratnih sredstava.

U vijećnici Grada Pazina  jučer je održana završna konferencija EU projekta „ProEduEko – znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom“ u kojem su zajedničkom suradnjom Grada Pazina, Grada Buzeta i općina Cerovlje, Gračišće, Tinjan, Sv.Petar u Šumi, Lupoglav, Lanišće, Karojba i Motovun provedene sve aktivnosti planirane projektom. 

Cilj projekta bio je zajedničko provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom s ciljem smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta

Ciljane skupine projekta bili su stanovnici svih dobnih skupina, odgojno-obrazovne institucije, edukatori, djeca predškolske i školske dobi, mladi, poslovna javnost i turisti dok su krajnji korisnici lokalna zajednica i komunalna društva Usluga d.o.o. Pazin i Park d.o.o. Buzet.

Gradonačelnik Krulčić istaknuo je kako je iznimno zadovoljan postignutim rezultatima ovog projekta jer se projektom obuhvatilo svo građanstvo Grada Pazina i okolnih općina na području davatelja javne usluge. Do svih generacija naših građana, manjina, poslovne javnosti a i turista stigli su razni edukativni sadržaji (letci, radijske emisije, jumbo plakati, slikovnice, javne tribine, predstave za djecu, itd.) svi u svrhu povećanja svijesti o važnosti brige za okoliš i održivog gospodarenja otpadom. Gospodarenjem otpadom mora se osigurati da otpad koji preostaje nakon postupaka obrade i koji se zbrinjava odlaganjem ne predstavlja opasnost za buduće generacije, dodao je Krulčić.

Iz Grada su naglasili kako je ovaj projekt rezultat uspješne suradnje između Grada Pazina i Grada Buzeta, Općina i komunalnih društava Usluga Pazin i Park Buzet koji je spojio Sjevernu i Središnju Istru te pridonio rješavanju problema nedovoljne osviještenosti stanovnika o održivom gospodarenju otpadom na ovom području.

Za razvoj ekološke svijesti, smanjenje količine otpada i povećanje količina odvojeno sakupljenog otpada potrebna je sustavna i kontinuirana edukacija građana koju će gradska uprava i trgovačko društvo Usluga Pazin i dalje provoditi s ciljem postizanja Zakonskih odredbi, a u skladu s principima održivog razvoja.

Provedbom izobrazno-informativnih aktivnosti utjecalo se na cjelokupno stanovništvo o odgovornom postupanju s komunalnim  otpadom s ciljem smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta.

Izvršenje aktivnosti provodio je Energetski institut Hrvoje Požar iz Zagreba izabran temeljem javne nabave dok je projektom upravljala tvrtka Eurokonzalting.

Tijekom provedbe projekta realizirane su sljedeće aktivnosti:

 • tiskano je 37.900 letaka,
 • održano je 10 javnih i edukacijskih tribina za sve stanovnike i 4 tribine za mlade,
 • tiskano je 300 vodiča (brošura),
 • tiskano je 150 plakata,
 • tiskano je 8 jumbo plakata,
 • održane su 4 radijske emisije,
 • emitirano je 606 radijskih spotova,
 • postavljeni su banneri na mrežnim stranicama prijavitelja i sunositelja aktivnosti,
 • održano je 14 predstava – igrokaza za djecu,
 • tiskano je 750 slikovnica za djecu i
 • tiskano je 800 letaka za turiste

Projekt se provodio od rujna 2018. godine, a vjerujemo da će sama provedba projekta imati dugoročno i širi utjecaj na lokalnu zajednicu, na smanjenje nastanka otpada i posljedično smanjenje emisije CO2 te na ublažavanje potencijalnih negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu, dodali su iz Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina.