Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Započinje postupak izrade revizije SEAP-a za područje Grada Pazina

Grad Pazin kao potpisnik Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju  obavezao se izraditi SECAP – Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka s ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova, izrade Strategije klimatskim promjenama i prijedloga novih mjera.

Kako je Grad Pazin uključen u provedbu Life SEC Adapt projekta, čiji je cilj izrada Strategija i plan prilagodbe klimatskim promjenama, jedan dio SECAP-a će se izraditi do kraja provedbe projekta, a što se tiče revizije postojećeg SEAP-a (Akcijskog plana energetski održivog razvitka), ista će se izraditi u sklopu provedbe Empowering projekta na kojem je Istarska razvojna agencija partner (financirano iz programa EU).

Postupak revizije SEAP-a je započeo te će se u svrhu što bolje analize podataka prikupljati podaci raznih dionika, ali i anketirati građani kako bi se u novi dokument ugradile dodatne mjere koje doprinose postizanju energetske učinkovitosti, korištenju obnovljivih izvora energije i općenito postizanju ušteda u sektorima zgradarstva, prometa i javne rasvjete.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.