Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Započeti radovi na izgradnji kolektora fekalne kanalizacije financiranih iz sredstava IPARD programa

Nakon provedenog postupka javne nabave za dodjelu Ugovora za izgradnju kolektora fekalne kanalizacije „Stari Pazin“ – glavni kolektor i kućni priključci“, te sklopljenog Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za mjeru 301, sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, (dana 28.05.2012.) započeli su radovi na izgradnji ovog kolektora fekalne kanalizacije.

Radove izvodi tvrtka „Đurkin“ d.o.o. iz Čakovca, a nadzor radova provodi pazinska tvrtka „Učka-konzalting“ d.o.o. koja je odgovorna za provjeru cjelovitosti i kvalitete izvršenih radova. Završetak radova predviđen je početkom mjeseca siječnja 2013. godine.

Projekt predviđa izgradnju kolektora fekalne kanalizacije "Stari Pazin" – glavni kolektor i kućni priključci, koji čine jednu cjelinu i gravitacijskog odvoda otpadnih voda naselja Stari Pazin na Pročistač otpadnih voda u industrijskoj zoni "Pazinka". Ukupna duljina navedene kanalizacijske mreže je 3.273,09 m, a to uključuje izgradnju modernog kanalizacijskog sustava s mehaničkim i biološkim pročišćavanjem otpadnih voda, koji će zamijeniti postojeće septičke jame. To će stvoriti bitne preduvjete za nesmetani gospodarski razvoj i značajan utjecaj na ekološke aspekte i zaštitu izvora pitke vode.

Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi oko 3,2 mil. kuna (bez PDV-a), a iznos potpore iz IPARD programa iznosi oko 2,9 mil. kuna jer u ukupni iznos prihvatljivih troškova, sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 301, nisu uključeni troškovi pripremnih i završnih radnji na gradilištu.
 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike