Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Započeli radovi na sanaciji bivšeg odlagališta inertnog otpada Lakota

Na lokaciji bivšeg odlagališta inertnog otpada „Lakota“ danas su započeli radovi na sanaciji. U planu je formiranje pokosa i stabilizacija istih.

Ovaj zahvat osigurat će stabilizaciju terena i time onemogućiti urušavanje materijala i stvaranje vododerina kojima bi se deponirani materijal odvodio u obližnji kanal i time u Pazinčicu.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike