Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Zajednička sjednica Stožera zaštite i spašavanja

Dana 02. svibnja 2012. godine održana je Koordinacija Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan. 
 

U skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini (dalje u tekstu: Program), dana 02.05.2012.g. održana je u Pazinu koordinacija Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina (Stožer ZiS) te Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan.

Sjednici je predsjedao zamjenik načelnika Stožera ZiS Grada Pazina gosp. Renato Kalac, ujedno i pročelnik PUZS Pazin. Na sjednici su prioritetno obrađena pitanja od važnosti za pripremu ovogodišnje ljetne protupožarne sezone na području koje pokriva Područna vatrogasna zajednica Pazin (PVZ).

Nakon uvodnih izlaganja područnog vatrogasnog zapovjednika gosp. Serđa Šilića i gosp. Borisa Rogića iz Službe ZiS Vatrogasne zajednice Istarske županije po svim točkama dnevnog reda, te nakon kratke rasprave, Stožeri ZiS su u skladu sa Programom jednoglasno prihvatili:
– Plan rada Stožera ZiS za pripremu protupožarne sezone u 2012. godini
– Izvješće PVZ Pazin o intervencijama i broju požara u 2011. godini
– Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području PVZ Pazin ( prijedlog
plana gradonačelniku i načelnicima općina)
– Prijedlog plana operativne provedbe Programa na području Grada Pazina, odnosno susjednih
Općina
– Plan motrenja, čuvanja i ophodnje PVZ Pazin za 2012. godinu
– Prijedlog financijskog plana za provođenje zadaća tijekom protupožarne sezone.

Upravitelj "Šumarije" Pazin, gosp. Krešimir Jakupak i upravitelj "Istarskog vodovoda" – PJ Pazin, gosp. Damir Milanović izvijestili su Stožer ZiS kako su pripreme za nadolazeću ljetnu požarnu sezonu u završnoj fazi, te da će se izvršiti sve aktivnosti iz Programa.

Pročelnik PUZS Pazin, gosp. Renato Kalac izvijestio je nazočne o brojnim aktivnostima koje se u Područnom uredu Pazin provode na planu priprema za protupožarnu sezonu, ali i već započetu turističku sezonu. Pozvao je ujedno sve prisutne da se aktivno uključe u aktivnosti, te naročito u izvršavanje obaveza iz članka 45. Zakona o vatrogastvu, odnosno osiguravanje sredstva u proračunu za
financiranje redovnih djelatnosti PVZ Pazin.

Na kraju sjednice zaključeno je kako je suradnja svih subjekata u provedbi zadaća Programa iznimno dobra, te se unatoč činjenici kako je ovogodišnja požarna sezona započela prilično rano ne očekuju posebni problemi u ljetnoj protupožarnoj sezoni. 

Stožer za zaštitu i spašavanje

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.