Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

ZABRANJENA UPOTREBE VODE ZA PIĆE NA KAPTIRANIM IZVORIMA

Na kaptiranim izvorima Cesari, Gržani, Kašćerga, Ukotići i Petehi postavljene su table sa zabranom upotrebe vode za piće.

Prema Programu javnozdravstvenih mjera Grada Pazina Zavod za javno zdravstvo Istarske županije četiri puta godišnje uzorkuje vodu iz kaptiranih izvora a koja se upotrebljava kao voda za piće. Rezultati analiza ukazuju na bakteriološku onečišćenost svih uzetih uzoraka te povremenu povećanu mutnoću. Kako je rješavanje onečišćenosti kompleksan problem zbog konfiguracije terena , nepostojanja kanalizacije i nepropusnih septičkih jama te utjecaja podzemnih voda , zabranjuje se upotreba takve vode za piće bez prethodnog kondicioniranja. Predsjednicima  mjesnih odbora Kršikla i Kašćerga dostavljena je dopis o zabrani upotrebe vode za piće i mjerama koje se moraju poduzeti na izvorištima. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Upravnom odljelu za komunalni sustav i prostorno planiranje, tel: 624 418   Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje