Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Vedran Ivančić predsjednik Županijskog savjeta mladih

Dana, 19 srpnja 2012. godine održana je konstituirajuća sjednica novog saziva Županijskog savjeta mladih Istarske županije (mandat 2012. – 2014. godine).

Savjet mladih Istarske županije čine: Luka Laganis, Ivan Lukež, Marin Lerotić, David Radolović, Mauro Čekada, Marko Božac, Sandro Krizman, Ana Došen, Vedran Ivančić, Alen Halilović i Jelena Batelić. Za predsjednika Savjeta izabran je Vedran Ivančić, a za potpredsjednike Jelena Batelić i Ivan Lukež. Na konstituirajućoj sjednici usvojen je Poslovnik o radu Županijskog savjeta mladih kojim se pobliže uređuje način rada Savjeta.

Skupština Istarske županije objavila je javni poziv na koji su udruge mladih, učenička vijeća, studentski zborovi i drugi oblici organiziranja mladih s područja Istarske županije mogli predložiti kandidate u dobi od petnaest do dvadesetdevet godina. Županijski savjet mladih je savjetodavno tijelo Skupštine, osnovano s ciljem osiguranja boljeg položaja i mogućnosti utjecaja mladih na donošenje odluka u predstavničkom i izvršnom tijelu Istarske županije, te potpunijeg preuzimanja odgovornosti za položaj mladih i njihovu budućnost. Savjet ima 11 članova, čiji mandat traje dvije godine. www.istra-istria.hr  

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike