Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Utvrđene privremene Rang-liste prijavljenih na Natječaj za dodjelu učeničke stipendije u školskoj 2022./2023. godini

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 43/21.) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, a u skladu s Natječajem za dodjelu stipendija od školske/studijske 2022/2023. godine, KLASA: 604-01/22-01/01, URBROJ: 2163-01-01/01-22-5 od 29. kolovoza 2022. godine, Komisija za stipendiranje na svojoj sjednici od 13. listopada 2022. godine utvrđuje

PRIJEDLOG RANG LISTE PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA DODJELU UČENIČKE STIPENDIJE U ŠKOLSKOJ 2022./2023. GODINI

Prijedlog rang lista možete pogledati ovdje: Prijedlog rang lista A, B i C-učenici