Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Usvojene II. izmjene proračuna Grada Pazina za 2020. i Proračun Grada Pazina za 2021. s projekcijama za 2022.-2023. godinu

Jučer, 10. prosinca 2020. godine, na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina jednoglasno su usvojene izmjene proračuna Grada Pazina za 2020. godinu u vrijednosti 129.866.319,00 kn i Proračun Grada Pazina za 2021. godinu na razini 142.310.219,00 kn.

Izmjene proračuna uključuju korištenje viškova kod proračunskih korisnika i pokriće ukupnog prenesenog manjka iz prethodnih godina na razini Grada Pazina u iznosu od 9 mil. kn, čime bi se, ukoliko realizacija proračuna za 2020. bude u skladu s planiranim, 2021. godinu započelo s prenesenim viškom.

Bitno je naglasiti kako se kontinuirano ulažu napori da se smanje rashodi za redovan rad gradske uprave i svih proračunskih korisnika, te materijalnih rashoda, što je posebice naglašeno u ovoj godini kada su uslijed „korona krize“ postignute značajnije uštede.

Što se tiče Proračuna za 2021., na prvom čitanju isti je jednoglasno prihvaćen od strane prisutnih vijećnika, te nije dostavljen niti jedan amandman, a njegovo planiranje obilježeno je neizvjesnošću povezanom s izmjenama poreznih propisa te posljedicama epidemije na gospodarstvo.

Veseli me i ohrabruje jednoglasno usvajanje Proračuna za 2021., to znači da bez obzira na stranačke boje i ideološke razlike, Gradsko vijeće podržava politiku razvoja Grada Pazina u smjeru održivog, pametnog, socijalno osjetljivog, transparentnog i sigurnog malog-velikog grada, sjedišta Istarske županije, istaknuo je gradonačelnik Krulčić.

Valja istaknuti da se u Proračunu za 2021. godinu više od 70% proračuna, odnosno 102.7 mil. kn odnosi na Upravni odjel za društvene djelatnosti, od čega se 25,8 mil. kn odnosi na najvažniji projekt unutar Odjela, a to je izgradnja Doma za starije osobe i centra za pružanje izvan-institucijskih socijalnih usluga.

U tom smislu, po dobivanja suglasnosti Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) očekuje nas provođenje javne nabave za gradnju i potpisivanje ugovora s izvođačem radova. Planiran početak gradnje je početkom 2021. godine. Očekivano trajanje građenja i opremanja je dvije godine. U prvoj fazi, izgradio bi se veći dio zgrade, a obuhvaćao bi sve potrebne zajedničke prostore, smještajne kapacitete za 52 korisnika institucionalne skrbi (dugotrajni smještaj), Centar za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga za 30 korisnika te pomoćne prostore koji su potrebni za uslugu pomoć u kući za 90 korisnika. Također, u sklopu prve faze uredili bi se vanjski prostori ispred zgrade (parkirališta, kolne i zelene površine) te djelomično zelene površine s južne i istočne strane. Druga faza izgradnje obuhvaćala bi još dodatnih 48 smještajnih jedinica. Ukupna neto građevinska površina cjelokupnog objekta iznosi 3.673,30 m2.

Na izgradnju Doma nadovezuje se i projekt SOS – skrb o starijima. Grad Pazin, kao partner, zajedno s Centrom za socijalnu skrb Pazin i prijaviteljem Gradskim društvom Crvenog križa Pazin na natječaj Europskog fonda za regionalni razvoj prijavio dio građevine za provedbu izvaninstitucijskih socijalnih usluga (za 30 korisnika poludnevnog boravka i 90 korisnika socijalne usluge pomoć u kući). Uz građenje i opremanje projektni prijedlog između ostalog uključuje i nabavku novih vozila za Gradsko društvo crvenog križa Pazin i Centar za socijalnu skrb Pazin te financiranje novo zaposlene osobe na projektu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 10.8 milijuna kuna, a za tu svrhu u Proračunu za  2021. godinu planirano je 3,5 mil. kn.

Od ostalih projekata mogu se istaknuti rekonstrukcija i uređenje Parka velikana s ugostiteljskim objektom i WC-om u vrijednosti oko 3 mil. kn, dovršetak izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta, izrada novog Plana razvoja Grada Pazina, proširenje groblja Lindar u vrijednosti 750 tisuća kn, rekonstrukcija i izgradnja više nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina za 2,8 mil., uređenje parka Saše Šantela u vrijednosti 200 tisuća kn, proširenje javne rasvjete vrijednosti 250 tisuća kn, kao i nastavak ishođenja projektne dokumentacije za izgradnju autobusnog kolodvora s povezanom prometnom infrastrukturom u iznosu 785 tisuća kn.