Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Usluga d.o.o.: Proljetno čišćenje i glomazni otpad

Proljetno ili sezonsko čišćenje stana/kuće/okućnice uvijek se odnosi na nešto detaljnije i obuhvatnije čišćenje od onog tjednog ili svakodnevnog te obuhvaća i rješavanje viška stvari koje nam više ne trebaju ili su neupotrebljive.  Kamo s nastalim glomaznim otpadom?

Glomazni otpad je neopasni otpad koji zbog  dimenzija (zapremnine/mase) nije moguće odložiti u spremnike za miješani komunalni otpad. Prije odbacivanja raznih predmeta razmislite mogu li se isti upotrijebiti za neku drugu svrhu ili  možete li ih dati nekom kome će koristiti, na taj način sprječavate nastajanje otpada,  a to je prvi prioritet gospodarenja otpadom. Ukoliko  ipak morate odbaciti  razne predmete kao što su: madraci, fotelje, ormari, kreveti, police, kade, wc školjke, umivaonici, radijatori, kuhinjski elementi, igračke, zavjese,  tepisi, autosjedalice, stalci za sušenje robe, roštilj, ljestve, kante i posude većih dimenzija i sl., napravite to na ispravan način.

Ispravan način odlaganja glomaznog otpada:

  1. Glomazni otpad možete odnijeti u reciklažno dvorište na Jelenčićima i tu ga besplatno odložiti. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je: ponedjeljak, srijeda, petak od 8:00 – 14:00 sati, utorak, četvrtak od 8:00 – 18:00 sati, svaka prva subota u mjesecu od 8:00 – 12:00 sati. Radno vrijeme i ostale podatke o reciklažnom dvorištu možete pogledati na internetskim stranicama usluga-pazin.hr .
  2. Glomazni otpad možete odnijeti u mobilno reciklažno dvorište i tu ga besplatno odložiti. Raspored s terminima, radnim vremenom i lokacijama mobilnog reciklažnog dvorišta možete pogledati na internetskim stranicama usluga-pazin.hr.
  3. Jednom godišnje možete naručiti besplatan odvoz glomaznog otpada s kućnog praga u količini 2m³, na način da ispunite obrazac (Zahtjev za odvoz glomaznog otpada) koji se nalazi na našim internetskim stranicama (link na Zahtjev: https://www.usluga-pazin.hr/site_media/media/uploads/catalog/type/attachments/zahtjev_za_odvoz_glomaznog_otpada.pdf) i isti dostavite osobno ili pošaljete poštom na adresu: Usluga d.o.o., Šime Kurelića 22, 52000 Pazin ili putem e-maila na adresu: [email protected]  (predmet: glomazni otpad), za sve dodatne informacije nazovite na broj telefona 052 619 032.
  4. Osim prethodno navedenog, pozivom na broj telefona 052 619 032, uvijek možete naručiti odvoz glomaznog otpada uz plaćanje, prema važećem cjeniku koji možete vidjeti na našim internetskim stranicama usluga-pazin.hr.

 VAŽNO! Glomazni otpad nipošto se ne odlaže na javnim površinama,  (npr. kraj  spremnika za miješani komunalni otpad, karaj spremnika za selektivni otpad …), niti u okoliš (npr. šume, kave, jame…) Takvo odlaganje je nepropisno, neodgovorno  i kažnjivo.

U glomazni otpad ne spadaju, primjerice, električni i elektronički otpad,  gume, građevinski materijal (šuta, crijep i sl.), komunalni otpad, selektivni otpad (papir, plastika i staklo), kao niti opasni otpad. U opasni otpad  ubrajaju  se otpadne baterije, otpadna  ulja, lijekovi, pesticidi, kiseline, lužine, boje i lakovi, otapala, razne  kemikalije i sl.

Opasni otpad i sve posebne kategorije otpada  moraju se pravilno odložiti u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu ili putem ovlaštenih sakupljača.

 Napomena: Opisani način zbrinjavanja glomaznog otpada odnosi se na korisnike iz kategorije kućanstva, kojima komunalna tvrtka Usluga d.o.o. Pazin, pruža javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada.