Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Upute za izradu Proračuna Grada Pazina za razdoblje 2015. – 2017. godine

U skladu s člankom 22. i 29. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj  87/08. i 136/12) objavljujemo Upute za izradu Proračuna Grada Pazina za razdoblje 2015. – 2017. godine.

Odgovorne osobe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici dužne su u skladu s člankom 13. Zakona o proračunu, pristupiti izradi svojih proračuna (financijskih planova), te su odgovorne za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, odnosno financijskih planova.

Svi proračunski korisnici dužni su dostaviti svoje financijske planove nadležnom upravnom odjelu, najkasnije do 26.09.2014. godine.

Upravno vijeće ili drugo upravljačko tijelo proračunskog korisnika obvezno je usvojiti financijski plan, koji je usklađen s usvojenim Proračunom Grada Pazina, do 31.12.2014. na razini podskupine (treća razina računskog plana) za narednu godinu i na razini skupine (druga razina računskog plana) za naredne dvije godine kako bi se od 1. siječnja 2015. godine mogle preuzimati i izvršavati nove obveze.

Upute za izradu Proračuna Grada Pazina 2015 -2017 godine.pdf

Prilog_1._Model prijedloga financijskog plana proracunskog korisnika.xls

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.