Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Udruge potpisale nove ugovore za korištenje gradskih prostora

U ponedjeljak 27. ožujka 2017. u popodnevnim satima Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić je s predstavnicima udruga potpisao ugovore o dodjeli 13 prostora u vlasništvu Grada Pazina.

Potpisivanje ugovora rezultat je javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama, koji je raspisan  26. siječnja 2017. godine. Javnim natječajem bilo je predviđeno dodijeliti 14 prostora, a rok za podnošenje prijava bio je do 25. veljače 2017. godine. Pristiglo je 20 prijava od udruga, koje su se prijavile za korištenje 13 prostora, a formalnu provjeru i bodovanje, u skladu s Pravilnikom o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina izvršilo je Povjerenstvo za dodjelu nekretnina na korištenje udrugama.

Cilj javnog natječaja bio je da se nekretnine/prostori u vlasništvu Grada Pazina daju na korištenje udrugama, a prednost, odnosno veći broj bodova dobile su udruge koje će partnerski koristiti prostore, s namjerom da gradski prostori budu što bolje iskorišteni i u funkciji. To se je postiglo kod dvije nekretnine/prostora, gdje su se udruge na javni natječaj javile kao partneri, i to: 1. Udruga Veliki mali čovjek u partnerstvu s Planinarskim društvom Pazinka te  2. Udruga antifašista Pazin u partnerstvu s Društvom Josip Broz Tito Pazin i Zajednicom društava Josip Broz Tito Istarske županije. Za korištenje tih prostora Udruge sklapaju i Sporazum o partnerstvu o korištenju prostora.

Od 20 pristiglih prijava 4 prijave nisu ostvarile pravo na korištenje nekretnine, jer su u odnosu na ostale udruge – kandidate za istu nekretninu ostvarile manji broj bodova.

Odluku o dodjeli nekretnine/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama donio je Gradonačelnik 24. ožujka 2017. godine. Istom se dodjeljuje 13 prostora.

11 prostora udruge će koristiti samostalno, dok će 2 prostora 5 udruga koristiti partnerski.

Ugovori se sklapaju na vrijeme od 5 godina, s mogućnošću da se nekretnina može ponovno dodijeliti na korištenje na daljnjih 5 godina bez provođenja javnog natječaja za dodjelu, pod uvjetom da Korisnik nekretnine svake godine redovito podnosi potrebna izvješća te ako je nekretninu koristio sukladno Ugovoru.

Visina mjesečne naknade za korištenje prostora je 1 kuna/m2 sukladno Zaključku Gradonačelnika od 12. siječnja 2017. godine.

Na svečanom potpisivanju sudjelovali su predstavnici udruge Albus, Društva Josip Broz Tito i Zajednice Društava Josip Broz Tito Istarske Županije, Gradske udruge umirovljenika, pazinske podružnice Sindikata umirovljenika, Planinarskog društva Pazinka Pazin, Katedre čakavskog sabora za povijest Istre Pazin, Udruge Heki, Košarkaškog kluba Ghia Staff i Udruge pčelara Lipa.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike