Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Udruga umirovljenika Pazinštine preselila u nove prostore

U četvrtak 14. studenog 2019. godine Udruga umirovljenika Pazinštine preselila je u nove prostore u ulici Franine i Jurine 8 u Pazinu. 

U povodu otvaranja novih prostora prisutnima su se obratili predsjednik udruge Damir Črnja, predsjednik Matice umirovljenika Istarske županije Bruno Stermotić i Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić.

Gradonačelnik Krulčić čestitao je udruzi na brojnim aktivnostima

koje provode za umirovljenike i osobe starije životne dobi, ali i zagovaraju potrebe i zastupaju interese umirovljenika i starijih osoba. Zajedničkim snagama udruga umirovljenika, Grada Pazina i Istarske županije stigli smo do trenutka kada govorimo o početku gradnje Doma za starije osobe u Pazinu što je projekt koji će u značajnoj mjeri unaprijediti kvalitetu života starije populacije kako kroz institucijsku skrb (dugotrajna skrb i smještaj) tako i kroz izvaninstitucijsku skrb u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Pazin u pružanju socijalnih usluga pomoći u kući i poludnevnog boravka za starije osobe – istaknuo je Gradonačelnik.

Predsjednik Črnja naglasio je kako Udruga umirovljenika Pazinštine djeluje od  1951. godine na području Grada Pazina i 7 općina: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.  Osnovni cilj udruge je uspješno ostvarivanje društvenih i materijalnih interesa umirovljenika, stalno poboljšanje i zaštita njihovog materijalnog položaja te međusobna suradnja i pomaganje. U ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka udruga surađuje s drugim udrugama umirovljenika, tijelima lokalne uprave i samouprave, tijelima državne uprave, sindikatima, društvenim organizacijama i udrugama građana, na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.