Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

U školskoj godini 2021/2022. nastavlja se s provođenjem građanskog odgoja i obrazovanja


U Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin – Matičnoj školi u Pazinu nastavlja se s provođenjem izvannastavne aktivnosti – građanskog odgoja i obrazovanja. To je već četvrta godina od kada se je krenulo s uvođenjem ove izvannastavne aktivnosti, a ove će godine biti ponuđena i učenicima osmih razreda, te će na taj način svi učenici viših razreda doći u priliku da pohađaju ovu aktivnost prema tzv. riječkom modelu. Taj model promiče nenasilje, toleranciju i solidarnost razvijajući ljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti. Ovaj program uči vrijednostima koje se temelje na poštovanju ljudskih prava te donosi razumijevanje obaveza i odgovornosti koje su temelj života u građanskom društvu.

U školskoj godini 2018./2019. godini, Grad Pazin je zajedno s još pet osnivača u Istarskoj županiji, podupro uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u pete razrede s ciljem da se svake godine uvede građanski odgoj u sve višim razredima. Tako se u 2020./2021. ova izvannastavna aktivnost provodila u petim, šestim i sedmim razredima. Tijekom pandemije rad se odvijao u malim grupama, poštujući distancu i sve propisane mjere zaštite. Neke od tema koje su se proučavale zajedno s učenicima u petim i šestim razredima su „Samopoštovanje i samopouzdanje“, „Opasnosti na internetu i kako se zaštiti“, „Utjecaj medija i reklama“, „Dječja prava“, „Aktivizam u zajednici“, „Upoznajmo rad ustanova i udruga u lokalnoj zajednici“ u sklopu koje su bile organizirane i posjeti Gradskoj knjižnici Pazin i drugim ustanovama, Društvu „Naša djeca“, „Erasmus projekti“ uz sudjelovanje u radionici u sklopu projekta „Pazi(n) mladi!: jačanje dijaloga mladih i donositelj odluka na lokalnoj razini”, te „Razumijevanje ljudskih odnosa i emocija“. U ovoj školskoj godini učenici će se na zanimljiv način, pod vodstvom Kristina Kovaček i Ane Vukalović, uključiti u izvanškolske posjete po potrebi i afinitetima.

O efektima uvođenja GOO-a Grad Rijeka je, u suradnji s Centrom za primijenjenu psihologiju Odjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci (FFRI), organizirao provedbu i opsežnog istraživanja koje se provodilo od 2018.  do 2020. Istraživanje je pokazalo da na testu znanja u početnom mjerenju obje grupe učenika (oni koji pohađaju i oni koji ne pohađaju GOO) imaju podjednake rezultate, međutim, u završnom mjerenju učenici koji pohađaju nastavu GOO-a imaju značajno više rezultate od učenika koji ne pohađaju taj program. Većina roditelja smatra da GOO potiče aktivno sudjelovanje učenika u školi i/ili zajednici (64 posto) i kritičko mišljenje (52 posto roditelja). Ravnatelji uviđaju važnost GOO-a za razvoj učenika i drže da je ovu izvannastavnu aktivnost moguće uklopiti u školski plan i program. Također se slažu kako će GOO potaknuti kritičko mišljenje kod učenika (61.9 posto) i da bi GOO trebao biti obvezan predmet (48.6 posto ravnatelj/ica).

U Proračunu Grada Pazina, za 2021. godinu za provedbu projekta planirano je 36.000  kuna.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike