Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

U sklopu SIPMLA projekta održana edukacija “Koordinirano planiranje energetike i mobilnosti”

Od 28. – 30. lipnja 2017. u Rijeci je održan 1. dio edukacije u sklopu projekta SIMPLA, u organizaciji Regionalne energetske agencije Kvarner.

Putem Javnog poziva koji je objavila REA Kvarner u suradnji s Primorsko-goranskom i Istarskom županijom, kao partnerima u europskom projektu SIMPLA – Održivo i integrirano multisektorsko planiranje, financiranog sredstvima EU programa Horizon 2020, pozvane su sve jedinice lokalne samouprave na području Republike Hrvatske da se prijave na edukaciju na temu što kvalitetnijeg planiranja energetike i mobilnosti, odnosno izrade i/ili usklađivanja njihovih Akcijskih planova energetski održivog razvitka (eng. Sustainable Energy Action Plans – SEAPs) i Planova održive urbane mobilnosti (eng. Sustainable Urban Mobility Plans – SUMPs). Temeljem definiranih kriterija, među 12 odabranih polaznika prisustvovali su i predstavnici Grada Pazina koji je tijekom 2016. godine postao potpisnikom Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju i time se obavezao izraditi SECAP (akcijski plan mjera koji objedinjuje postojeći SEAP i Plan prilagodbe klimatskim promjena koji će se izraditi u sklopu Life SEC Adapt projekta).

Tema radionice bila je vezana za planove priznate na razini Europske unije koji dijele iste ciljeve – smanjenje emisija štetnih plinova i promoviranje održivog urbanog razvoja, a čija je priprema najčešće u nadležnosti različitih odjela jedinica lokalne samouprave, dok bi se jačom harmonizacijom i suradnjom u procesu postupka izrade planova moglo doprinijeti njihovoj većoj efikasnosti, a potencijalno i smanjenju troškova za njihovu implementaciju, kroz usklađivanje i kombiniranje planiranih mjera i akcija.

Edukacija naslovljena „Koordinirano planiranje energetike i mobilnosti“ dio je šireg programa jačanja kapaciteta JLS koji osim klasičnog treninga in-situ uključuje i webinare te individualnu podršku stručnjaka prilikom izrade, revizije ili usklađivanja postojećih SEAP-a i SUMP-ova. Edukacija se, prema istoj metodologiji, provodi u šest europskih zemalja – Italiji, Austriji, Španjolskoj, Bugarskoj, Hrvatskoj i Rumunjskoj. Sudjelovanje se ne naplaćuje, a organizatori su svim sudionicima sufinancirali troškove puta i smještaja.

Nastavak edukacije predviđen je za rujan 2017. godine. Sve informacije o europskom projektu SIMPLA te cjelokupnom programu jačanja kapaciteta jedinica lokalne samouprave moguće je pronaći na mrežnim stranicama projekta.