Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

U postupku je izrada revizije SEAP-a, pozivaju se građani grada Pazina da ispune anketu

Grad Pazin je započeo s izradom revizije Akcijskog plana plana energetski održivog razvitka (SEAP) u sklopu projekta Empowering na kojemu je Istarska razvojna agencija jedan od partnera, a za čiju realizaciju je potrebno ažurirati podatke kako bi se poboljšale mjere koje će doprinijeti postizanju ušteda na području Pazina.

Pozivaju se svi građani da ispune anketu te time pridonesu boljoj identifikaciji potrebnih mjera koje bi se implementirale u SEAP i koje bi imale utjecaj na povećanje energetske učinkovitosti, a u skladu s vizijom Grada Pazina te ciljevima natječaja na nacionalnoj i europskoj razini koji odgovaraju istoj.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.