Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

U Gradu Pazinu održana tiskovna konferencija o aktualnim gradskim pitanjima, koju će gradonačelnik Pazina Renato Krulčić redovno održavati jednom mjesečno.

1Protekli je mjesec obilježio završetak velikog projekta izgradnje kanalizacijske mreže i spajanje 64 domaćinstava Starog Pazina na glavni pročistač, sufinanciranog iz fonda EU – mjere IPARD. Nadalje, kroz projekte povećanja energetske učinkovitosti, za koje su osigurana bespovratna sredstva u iznosu od ukupno 2.000.000 kuna, do sada je građanima isplaćeno 290.000 kuna a uskoro kreće novi krug isplate od 1.350.000 kuna. U siječnju su započeli radovi izgradnje sanitarne kanalizacije od mjesta Kašćerga do Bravari. Grad Pazin je po postotku riješenih predmeta legalizacije drugi u Istarskoj županiji.

Pazin, 05. veljače 2014. – U cilju što kvalitetnije informiranja građana Pazina o aktualnim gradskim pitanjima, gradonačelnik Renato Krulčić održao je danas tiskovnu konferenciju, koju će redovito održavati, jednom mjesečno s medijima koji prate lokalna pitanja.

Gradonačelnik je izvijestio o projektu koji se financira iz fonda Europske Unije – IPARD. Radi se o projektu izgradnje kolektora fekalne kanalizacije “Stari Pazin” – glavni kolektor i kućni priključci, predstavlja jednu cjelinu gravitacijskog odvoda otpadnih voda naselja Stari Pazin na Pročistač otpadnih voda u industrijskoj zoni “Pazinka”. Ukupna duljina navedene kanalizacijske mreže je 3.273,09 m, i uključuje izgradnju modernog kanalizacijskog sustava koji zamjenjuje postojeće septičke jame kod 64 domaćinstava. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi oko 3,7 mil. kuna koji je financiran dugoročnim kreditom putem komercijalne banke iz Programa HABOR-a u visini od 3.385.486,24 HRK. Gotovo 80% iznosa kredita jednokratno je isplaćeno nakon dobivene potpore iz fonda Europske unije – IPARD – u iznosu od 2.657.745,46 kuna. Kolektor je predan na upravljanje ekonomskom operateru – gradskom komunalnom poduzeću, a prva domaćinstva već su spojena na kolektorsku mrežu. Projekt je započet 2011. godine a okončan je 31.12.2013. Važno je istaknuti da se na natječaj prijavilo 67 projekata od kojih je svega 13 odobreno, a među njima je bio i projekt Grada Pazina.

Predstavljeni su dosadašnji rezultati u sklopu projekta za sufinanciranje provedbe programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama) na području Grada Pazina. Do sada je isplaćeno 289.012,89 kn raspoređenih na 20 korisnika sredstava, u drugom krugu sufinancirat će se slijedećih 26 korisnika sredstava u iznosu od 350.000,00 kn ukoliko svi odabrani korisnici sredstava (fizičke osobe) budu do 27. ožujka 2014. podnijeli zahtjev za povrat sredstava. U trećem krugu, koji će biti raspisan za 15ak dana, planira se sufinancirati korisnike u iznosu od 352.987,11 kn.

Daljnjih 1.000.000,00 KN osigurano je za sufinanciranje provedbe projekta „Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Pazina: zamjena postojeće stolarije i ugradnja nove energetski učinkovite vanjske stolarije te povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice“. U prvom krugu natječaja provedenom u 2013. godini, odabran je 41 korisnik sredstava (fizička osoba) te su tako iskorištena sva planirana sredstva. Isplata u iznosu od 1.000.000,00 kn izvršit će se ukoliko svi odabrani korisnici budu do 10. veljače 2014. podnijeli zahtjev za povrat sredstava.

 U ove ekološki osviještene projekte čiji poticaji iznose 2.000.000,00 KN grad Pazin sudjeluje sa 20% iznosa dok Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financira 80% iznosa poticaja.

Kroz program Istarskog vodozaštitnog sustava započeo je projekt izgradnje sanitarne kanalizacije za područje Kašćerge i mjesta Bravari. Nakon provedenog natječaja izabran je izvoditelj radova, Expret gradnja iz Buzeta. Radovi su započeli 20. siječnja a planirani rok završetla radova je 270 dana. Ukupna investicija iznosi 6,7 milijuna kuna a sredstva se osiguravaju iz Istarskog vodozaštitnog sustava.

U upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo i dalje je aktualna legalizacija zgrada na području grada Pazina. Zaključno s 31.12.2013. ukupno je zaprimljeno 1.063 zahtjeva od kojih je za 188 doneseno rješenje istog upravnog odjela. Ova brojka iznosi 84% planirno riješenih zahtjeva. U siječnju ove godine ispunjena je 100 postotna kvota planirano riješenih zahtjeva što Grad Pazin svrstava na visoko drugo mjesto u Istarskoj županiji po broju riješenih predmeta.

Grad Pazin dobio je 01.01.2014. godine novog prometnog redara, Marka Antolovića, koji je zaposlen na radno mjesto referent – prometni redar, na neodređeno nepuno radno vrijeme u trajanju od 4 sata dnevno. Marko Antolovič ima titulu: stručni specijalist (baccalaureus) inženjer prometa stečenu na Veleučilište u Rijeci. S prethodnim prometnim redarom Nikšom Buretićem 26.11.2013. g. potpisan je prestanak radnog odnosa na zahtjev zaposlenika.

Gradsko vijeće u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život grada raspisalo je javni poziv za predlaganje kandidata/kandidatkinja za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pazina. Gradski savjet mladih Grada Pazina osniva se kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Pazina, imat će pet članova i bira se na dvije godine.

Slična je i inicijativa Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti koji je objavio javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Odbora za koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacija civilnog društva. Rok za prijavu je 27. veljače 2014. Ovaj je Odbor rezultat povelje o suradnji između Grada Pazina i organizacija civilnog društva. Kada se formira Odbor će biti tijelo koje koordinira i prati provedbu aktivnosti za postizanje ciljeva i unaprjeđenje suradnje i partnerskih odnosa i Grada Pazina i organizacija civilnog društva. Suradnja će prvenstveno biti na poticanju aktivnosti organizacija civilnog društva, informiranju javnosti te financiranju sukladno mogućnostima gradskog proračuna i potrebi zajednice. Gradonačelnik je također najavio projekt koji Grad Pazin razvija zajedno sa GONGom, pod nazivom „PaziN proračun“, s ciljem približavanja građanima jednog temeljnog dokumenta kao što je proračun Grada, kako bi građani bili u mogućnosti davati svoje sugestije i primjedbe te na taj način aktivnije sudjelovati u izradi gradskog proračuna.

U protekloj je godini Lokalna akcijska grupa LAG „Središnja Istra“ bila također vrlo uspješna, te je putem natječaja osigurala sredstva od 900.000 kuna za svoje funkcioniranje.

Od projekata koji nas očekuju u veljači, gradonačelnik je istaknuo nastavak radova na školskoj gradskoj sportskoj dvorani. U planu je raspisivanje natječaja za nabavu opreme. Na rasporedu je i koordinacija župana Valtera Flega s predstavnicima gradskih uprava, gdje će jedna od tema zasigurno biti i projekt Istra Inspirit Fantasy Park, projekt koji je prijavljen na natječaj Ministarstva turizma RH. Krajem godine Ministarstvo je donijelo odluku kojom je projekt prošao u drugi krug te se očekuje predstavljanje projekta prema Ministarstvu.

 U veljači se također očekuje dovršetak ishodovanja lokacijske dozvole za pretovarnu stanicu kako bi se pridržavali roka za pripremne radove prema Županijskom centru za odlaganje otpada Kaštijun.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.