Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

U 2021.godini Grad Pazin planira dodijeliti 2.629.122,30 kuna za organizacije civilnog društva

Danas (29. ožujka) predstavnici udruga potpisali su s Gradom Pazinom ugovore za provođenje programa, projekata i manifestacija u 2021. godini. Unatoč izvanrednim okolnostima uzrokovanih epidemijom virusa, sredstva namijenjena udrugama za dodjelu temeljem javnog natječaja, odobrena su u iznosu od 616.122,30 kuna. Od čega za prioritetno područje 1 – odgoj i obrazovanje 130.000,00 kuna, prioritetno područje 2 – socijalna skrb i zdravstvo 179.522,30 kuna, za prioritetno područje 3 – kultura  210.000,00 kuna te prioritetno područje 4 – ostala područja od interesa za opće dobro 96.600,00 kuna.

Javni natječaj  za financiranje programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2021. godini objavljen je 08. siječnja 2021. godine  i trajao do 08. veljače 2021. godine.

Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom natječaju mogle su prijaviti program/projekt/manifestaciju koji doprinose razvoju Grada Pazina sukladno Strategiji razvoja Grada Pazina 2015. – 2020. i drugim planskim dokumentima Grada za sljedeća prioritetna područja: odgoj i obrazovanje, socijalna skrb i zdravstvo, kultura, ostala područja od interesa za opće dobro.

Svi potencijalni prijavitelji dobili su prezentaciju sa svim bitnim informacijama vezanim uz pripremu programa/projekta/manifestacije i prijave na javni natječaj. Na javni natječaj pristigle su 53 prijave i sve su prošle formalnu provjeru, nakon čega su prijave upućene na ocjenjivanje Povjerenstvima za ocjenjivanje po pojedinim područjima. Minimalni bodovni prag za ostvarivanje prava na sufinanciranje je 61 bod od max 100 bodova. Povjerenstva su ocijenila pristigle prijave te dala prijedlog rang lista, a od 53 prijave bodovni prag i pravo na sufinanciranje ostvarilo je njih 52.

U skladu s Natječajem Gradonačelnik je donio Odluke o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Pazina u 2021. godini u području odgoja i obrazovanja, kulture, socijalne skrbi i zdravstva te ostalim područjima od interesa za opće dobro.

U 2021. godini financirat će se ukupno 52 programa/projekta/manifestacije: u području Odgoja i obrazovanja (130.000,00 kuna)- financirat će se 8  programa/projekata/ manifestacija; u području socijalne skrbi i zdravstva (179.522,30 kuna)- financirat će se 17 prijava programa/projekata manifestacija; u području kulture (210.000,00 kuna)- financirat će se 21 program/projekt/manifestacija; u ostalim područjima od interesa za opće dobro 96.600,00 kn)- financirat će se 6 programa/projekata/manifestacija.

Napominjemo da se uz sredstva dodijeljena ovim javnim natječajem financiraju  i udruge koje su izravno uključene u proračun za 2021. godinu. To su: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama 70.000,00 kuna te udruga Sigurna kuća Istra 12.000,00 kuna. Ukupno 82.000,00 kuna.

U proračunu za 2021. godinu planirana su i sredstva koja je Grad Pazin dužan dodijeliti pojedinim udrugama sukladno zakonskim odredbama poput Zajednice sportskih udruga Grada Pazina (650.000,00 kuna), Gradsko društvo Crvenog križa Pazin-redovni programi (151.000,00 kuna), Gorska služba spašavanja (10.000,00 kuna), Područna vatrogasna zajednica (310.000,00 kuna).

U proračunu za 2021. godinu dodatno se planiraju sredstva za Gradsko društvo Crvenog križa Pazin koji provodi programe Pomoći u kući (672.000,00 kuna) u suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Istarskom županijom, općinama Središnje Istre, kao i projekt Dnevnog boravka za starije osobe u Pazinu (110.000,00 kuna) u suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Izravno se financiraju i Zaklada za razvoj civilnog društva (20.000,00) i Udruga Lijepa naša (8.000,00 kn) za članarinu eko škole – OŠ Vladimira Nazora Pazin i Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin.

Sveukupno se iz proračuna za 2021. godini planirana dodijeliti 2.629.122,30 kuna za organizacije civilnog društva.

Svojim programima/projektima/manifestacijama udruge doprinose kvaliteti života naših sugrađana. Ravnopravno sudjeluju u izgradnji demokratskog, otvorenog i uključivog društva, one su korektiv vlasti te veza između građana i javnog sektora,  na čemu im se i ovom prilikom zahvaljujem, istaknuo je gradonačelnik Krulčić.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike