Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Svečano obilježen Međunarodni dan civilne zaštite

DSC_1426Jučer je, povodom Međunarodnog dana civilne zaštite koji se tradicionalno obilježava 1. ožujka, gradonačelnik Renato Krulčić održao prijem u velikoj vijećnici Grada Pazina.

Prijemu su prisustvovali predstavnici Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Vatrogasne zajednice Istarske županije i Područne vatrogasne zajednice Pazin, članovi Stožera ZiS Grada Pazina i susjednih općina, članovi Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pazina, predstavnici pravnih subjekata sustava zaštite i spašavanja, predsjednik Gradskog vijeća Boris Demark, zamjenica gradonačelnika Mirjana Galant, te pročelnici Gradske uprave.

Gradonačelnik Krulčić pozdravio je prisutne te istaknuo kako je Odlukom Vlade RH iz 1992. godine, Međunarodni dan civilne zaštite postao i Dan Civilne zaštite u Republici Hrvatskoj. Od 1. siječnja 2005. godine, civilna zaštita djeluje u sustavu Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Ujedno je naglasio da je sustav civilne zaštite u Republici Hrvatskoj uređen novim Zakonom o sustavu civilne zaštite koji je stupio na snagu 01. kolovoza 2015. godine, zatim postojećim propisima donesenim na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju, te međunarodnim ugovorima i sporazumima kojih je Republika Hrvatska potpisnica.

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.

Izvještaj o stanju civilne zaštite na području Grada Pazina, koji usvaja Gradsko vijeće jednom godišnje, predstavlja analizu stanja kojom se utvrđuje stvarno stanje i dostignuti stupanj spremnosti svih sudionika i operativnih snaga civilne zaštite na području Grada Pazina. Sukladno odredbama novog Zakona, Gradsko vijeće usvaja i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Grad Pazin je prošle godine donio najvažnije planske dokumente i akte na području civilne zaštite. Nakon izdane suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Gradsko vijeće je u ožujku 2015. godine donijelo Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Grada Pazina, dok su u svibnju iste godine doneseni Planovi zaštite i spašavanja i Planovi civilne zaštite. Ujedno, gradonačelnik je donio Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za sve mjesne odbore, dok je u prosincu Gradsko vijeće donijelo i Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara za Grad Pazin. Nacrte svih navedenih dokumenata izradile su radne grupe koje je imenovalo Gradsko vijeće, uz podršku upravnih odjela gradske uprave, službi i drugih pravnih subjekata kojima je civilna zaštita redovita djelatnost.

U suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje, kontinuirano se provodi osposobljavanje Stožera zaštite i spašavanja, Zapovjedništva civilne zaštite i Vatrogasnog zapovjedništva, te postrojbi civilne zaštite Grada Pazina.

Svake godine u travnju, nakon donošenja Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, održava se Koordinacija načelnika Stožera civilne zaštite Grada Pazina i Općina Pazinštine kao tematska sjednica vezana uz pripremu ljetne protupožarne sezone na području PVZ Pazin, a u suradnji s Vatrogasnom zajednicom IŽ, Područnim uredom DUZS i Područnom vatrogasnom zajednicom Pazin.

Nakon gradonačelnikova govora, prisutnima se obratio Renato Kalac, voditelj Odjela za preventivne i planske poslove Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje u Pazinu, koji je ovom prilikom ukratko predstavio novi Zakon o sustavu civilne zaštite. Novo zakonsko uređenje još se više oslanja na lokalnu samoupravu, a sustav uključuje i udruge građana poput Gorske službe spašavanja i Crvenog križa, koje uz vatrogasce postaju temelj operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Na samom kraju, Gradonačelnik se na uspješnoj suradnji u razvoju sustava civilne zaštite zahvalio Područnom uredu DUZS, Vatrogasnoj zajednici Istarske županije, Područnoj vatrogasnoj zajednici Pazin i svim ostalim subjektima sustava zaštite i spašavanja na području Grada i Općina te im ujedno čestitao 1. ožujak – DAN CIVILNE ZAŠTITE.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.