Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Sutra se u prostorijama Udruge umirovljenika Pazinštine održava druga Pravna klinika – besplatna primarna pravna pomoć

Nakon prvog posjeta krajem rujna ove godine, sutra, 18. listopada 2022.  u prostorijama Udruge umirovljenika Pazinštine u Pazinu, na adresi Franine i Jurine 8, u vremenu od 10:00 do 13:00 sati, studenti Pravnog fakulteta u Rijeci održat će drugu terensku Pravnu kliniku u sklopu koje će pod nadzorom stručnih suradnika i nastavnika – mentora pružati besplatnu primarnu pravnu pomoć svim zainteresiranim pazinskim umirovljenicima, neovisno o tome jesu li članovi Udruge.

Pravna klinika – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć realizira se u sklopu projekta „Praxis Iuris – besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci“. Stručna praksa pruža se u neposrednom kontaktu i kroz individualni razgovor sa korisnicima. U okviru pružanja primarne pravne pomoći, Pravna klinika pruža korisnicima opće pravne informacije, pravne savjete i ostale oblike pravne pomoći u opsegu koji je određen Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

U Pazinu je prvi susret studenata i mentora sa članovima Udruge umirovljenika Pazinštine te njihovim gostima iz  DTI – a Pazin i buzetske Udruge umirovljenika održan 27. rujna ove godine kada je predstavljen projekt te se razgovaralo o daljnjoj suradnji, među ostalim, i o sporazumu o suradnji Pravnog fakulteta i Udruge umirovljenika Pazinštine koja će se nastaviti i nakon završetka projekta u ožujku 2023. godine.

Tom je prilikom također naglašena i važnost „pro bono“ (bez naknade) pružanja primarne pravne pomoći našim umirovljenicima koji su svakodnevno suočeni s mnogim pravnim pitanjima u ostvarivanju i zaštiti svojih prava,  a do čega teže dolaze zbog svog imovinskog stanja ili drugih razloga koji ih priječe u tome.

Nakon današnje, ove godine u planu je još održavanje jedne Pravne klinike, i to 15. studenog 2022., dok je za sljedeću, 2023. godinu Pravna klinika planirana 17. siječnja i 28. veljače.