Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Sufinanciranja programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama)

Grad Pazin ponovno je raspisao natječaj za javno prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama) na području Grada Pazina. Natječaj je otvoren do 31. ožujka 2014. godine.

                      Pazin, 14. veljače  2014. – Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o odabiru korisnika sredstava radi zajedničkog sufinanciranja programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama) Grad Pazin je, osvojivši najbolji rezultat među svim gradovima, ostvario pravo na korištenje sredstva Fonda u ukupnom iznosu od 792.000,00 kuna, dok je Proračunom Grada Pazina ukupno osigurano 200.000,00 kuna. Nastavno na donesenu odluku i potpisan ugovor s Fondom, Grad Pazin je u travnju 2013. godine raspisao Natječaj za javno prikupljanje ponuda na području Grada Pazina te ponovno u listopadu 2013. godine. Kako u prvom i drugom krugu provedenog Natječaja nisu iskorištena sva planirana sredstva, omogućeno je ponovno raspisivanje Natječaja.   Natječaj je otvoren od 14. veljače do 31. ožujka 2014. godine.   Opravdani troškovi nabave i ugradnje sustava OIE u kućanstvima bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u visini do 49,60% investicije, odnosno do najvećeg iznosa od 15.000,00 kuna po kućanstvu. Iznos u visini do 39,60%, odnosno do najvećeg iznosa od 15.000,00 kuna biti će sufinanciran sa strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond), a preostali iznos u visini do 10,00%, odnosno do najvećeg iznosa od 3.000,00 kuna biti će sufinanciran sa strane Grada Pazina.   Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava sukladno ovom Natječaju mogu ostvariti punoljetne fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Pazina i koje ulažu vlastita sredstva u projekt. Potrebno je naglasiti kako u obzir za apliciranje na natječaj za sufinanciranje, dolaze i troškovi nastali nakon 12. prosinca 2012. godine, odnosno nakon dana objave natječaja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.   Ovim projektom želi se ostvariti nekoliko ciljeva, među ostalim podići svijest građana o važnosti korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, potaknuti građane na primjenu obnovljivih izvora energije u vlastitom domu, povećati broj kućanstava koji kao energente za grijanje i pripremu tople vode koriste obnovljive izvore energije, potaknuti investicije u obnovljive izvore energije, smanjiti emisiju onečišćujućih tvari u okoliš i potrošnju fosilnih goriva, te povećati gospodarske aktivnosti (dobava, ugradnja i održavanje sustava za grijanje i pripremu tople vode).    Uvjeti natječaja s pripadajućim obrascima te popis kompletne dokumentacije koju je potrebno priložiti nalazi se na internet stranicama Grada Pazina www.pazin.hr, a može se podignuti i osobno u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina.  Za sve dodatne informacije nazvati na broj telefona 052.635.095.   Prijava se u skladu s propisanom dokumentacijom dostavlja osobno ili putem pošte u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici  na adresu: Grad Pazin Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10 52 000 Pazin, Uz naznaku: Ne otvaraj – Prijava na „Natječaj za javno prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe programa korištenja (OIE) u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama) na području Grada Pazina“   Zadnji rok za podnošenje prijava je 31. ožujka 2014.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.