Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Sektorska rasprava iz područja socijalne skrbi i zdravstva: Najveći dio proračuna za unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba

Prva u nizu sektorskih rasprava iz projekta Pazi(n) proračun! održana je jučer (9. listopada 2014.) u prostorijama novouređene dvorane Istra u pazinskom Spomen domu, koja je privukla dvadesetak zainteresiranih osoba iz različitih ustanova, organizacija i udruga s područja Grada Pazina.Raspravu je otvorio moderator Igor Bajok, nakon kojeg je Suzana Jašić iz Gonga, inače nositelja projekta, istaknula kako je cilj ovog projekta približiti Proračun onima koji nisu vični njegovom iščitavanju i koji nisu vični „Excel“ tablicama, te ga pojednostaviti do te mjere da svim građanima bude razumljiv. Sastavnice Proračuna kao akta približila je Maja Stranić Grah, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, napomenuvši kako je veliki dio rashoda proračuna već unaprijed definiran. – Za slobodno raspolaganje Gradu ostaje 21,3 milijuna izvornih prihoda, no i tu postoje unaprijed definirani izdaci, kao što su plaće i druga davanja, rekla je Stranić Grah. Predstavila je proces donošenja proračuna koji svoje konture dobiva na prvom čitanju koje će biti na Gradskom vijeću do 15. studenog ove godine, a konačni tekst Proračuna se donosi u prosincu, nakon drugog čitanja. Predstavila je strukturu gradskog proračuna prema upravnim odjelima, od kojih najveći dio „kolača“ iz 2014. godine pripada Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti u iznosu od 48 milijuna kuna.

U nastavku rasprave je pročelnica tog odjela Nevija Srdoč istaknula kako se veći dio iznosa odnosi na izgradnju gradsko-školske sportske dvorane. Na sam sektor socijalne skrbi i zdravstva odnosi se 2,5 milijuna kuna, dok su u projekciji proračuna za 2015. godinu planirana sredstva od 2,8 milijuna kuna. Srdoč je pojasnila koje je rashode moguće unutar Proračuna mijenjati, te koja se od tih sredstava odnose na obvezno financiranje. Dio koji se odnosi na obaveze koje definira Zakon o socijalnoj skrbi iznose 1,7 milijuna kuna, od čega na socijalnu uslugu Pomoć u kući i projekt „Unapređenje kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici na području Grada Pazina“ otpada 1,08 milijuna. Na aktivnosti definirane Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Pazina primjenjuje se 720 tisuća kuna, a najveći iznos od 280 tisuća kuna izdvaja se za naknade za novorođenčad te 200 tisuća kuna za sufinanciranje boravka djece u Vrtiću. Treća grupa aktivnosti – odnosi se na aktivnosti udruga i organizacija, pri čemu se iz proračuna izdvaja ukupno 381 tisuća kuna za djelovanje Savjetovališta za brak i obitelj, donacije udrugama te projektnu dokumentaciju namijenjenu kapitalnim ulaganjima u socijalne ustanove te preventivne programe.
U raspravi koja je uslijedila Vinko Cerovac, predsjednik Gradske udruge umirovljenika podsjetio je na statističke podatke koji Pazinštinu svrstavaju u vrlo demografski staro stanovništvo, pri čemu je istaknuo da oko 25 posto stanovnika ima više od 65 godina. – Po tome smo u vrhu, ne samo u Istri već i u Hrvatskoj, istaknuo je Cerovac. U svom se govoru referirao i na vrlo mala primanja pazinskih umirovljenika te pritom iznio podatak o tome da njih čak 70 posto ima mirovine manje od 2 tisuće kuna. Predstavio je ukratko program Senior Star koji je kandidiran prema europskim fondovima u kojem sudjeluju Grad Pazin i općine Pazinštine pri čemu je naglasak na boljoj izvaninstitucionalnoj skrbi za starije koja je nužna i zbog činjenice da Pazinština nema Doma za starije i nemoćne osobe Programi dnevnog boravka i pomoći u kući realiziraju se, ali ih je potrebno još nadograđivati. Pročelnica Srdoč složila se, ukazujući i na problem loše prometne povezanosti Pazinštine pa je dio stare populacije vrlo teško obuhvatiti programima.


Marina Lovrinić, voditeljica pazinske ispostave Istarskih domova zdravlja, istaknula je problem ustanove u kojoj radi koja vapi za obnovom, te se referirala na problem financiranja javno-zdravstvenog sustava. – Rješavanje jednog problema, otvara tri nova, trebamo pomoć, veli Lovrinić. Istaknula je kako se pazinska ispostava okreće palijativnoj skrbi, a već je izrađen i idejni projekt nadogradnje stacionara u hospicij. Za početak uredili su jednu hospicijsku sobu u čijem je uređenju pomogao i Grad Pazin.
Boris Demark, predsjednik pazinskog Gradskog vijeća i ravnatelj Doma za psihički bolesne odrasle osobe Motovun, referirao se na Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, s naglaskom na cjelovitu socijalnu inkluziju i deinstitucionalizaciju, koju bi projekcija gradskog proračuna morala sadržavati. Pritom je pročelnica Srdoč istaknula kako između ostalih postoje dva županijska prioriteta – razvoj izvaninstitucioalne skrbi za starije osobe te podrška za osobe s invaliditetom. Istaknula je dobru suradnju s udrugama koje se brinu i zastupaju osobe s invaliditetom te najavila pokretanje poludnevnog boravka za osobe s intelektualnim teškoćama u Pazinu putem Centra za inkluziju.Pritom je pročelnica Srdoč istaknula kako postoje dva županijska prioriteta – razvoj izvaninstitucioalne skrbi za starije osobe te osobe s invaliditetom. Istaknula je dobru suradnju s pazinskim udrugama koje se bave invaliditetom te najavila pokretanje poludnevnog boravka za osobe s intelektualnim teškoćama u Pazinu putem pulskog Centra za inkluziju. Također, iznijela je informaciju da je projekt za obnovu prostora nekadašnje portirnice i ambulante u bivšoj vojarni Veli Jože kandidiran Ministarstvu socijalne politike i mladih. Na kraju rasprave najavila je raspisivanje prijavu programa javnih potreba organizacija civilnog društva, koje će uslijediti nakon sjednice Gradskog vijeća sazvane za 16. listopada.
Osim ove, održat će se još tri javne sektorske rasprave i to: 13. listopada na temu ekonomije, poduzetništva i gospodarstva, 14. listopada vezano za kulturu i turizam, a posljednja će biti održana 21. listopada iz područja odgoja, obrazovanja i sporta.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.