Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Lokalnog programa za mlade u Pazinu 2023.-2027.

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt Lokalnog programa za mlade u Pazinu 2023.-2027.

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22), Grad Pazin je dana 9. studenog 2022. godine započeo s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Lokalnog programa za mlade u Pazinu 2023.-2027.

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 9. studenog 2022. godine do 9. prosinca 2022. godine.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se slati na adresu elektroničke pošte: [email protected] zajedno s ispunjenim obrascem za savjetovanje kojeg možete preuzeti u nastavku, ili putem pošte ili osobno na adresu: Grad Pazin, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin.

Nacrt_Prijedloga_Lokalnog_programa_za_mlade_u_Pazinu_2023-2027.pdf

Obrazlozenje_Lokalni program za mlade u Pazinu 2023 (002).pdf

Obrazac_docx.docx