Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Savjeti policije za sigurno rukovanje pirotehničkim sredstvima

U sklopu akcije „MIR I DOBRO“ Ministarstvo unutarnjih poslova RH objavilo je edukativnu brošuru sa savjetima i  osnovnim pravilima za sigurno rukovanje pirotehničkim sredstvima. Cilj akcije je sprječavanje nedozvoljene prodaje i nedozvoljene uporabe pirotehničkih sredstava, a samim tim i sprječavanje stradavanja osoba, naročito djece, kao i nastanka šteta na imovini od uporabe pirotehničkih sredstava i drugih eksplozivnih tvari.

Više savjeta pronađite u boršuri; MUP_savjeti za sigurno rukovanje pirotehnikom