Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Restaurirane freske u svetištu Crkve Sv. Nikole u Pazinu

U listopadu 2018. godine uspješno je okončan višegodišnji program konzervatorsko-restauratorskih radova na zidnom osliku u svetištu Crkve Sv. Nikole u Pazinu. Program, započet 2010. godine, uspješno su, u Europskoj godini kulturne baštine, realizirali stručnjaci Hrvatskog restauratorskog zavoda i njihovi suradnici uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Istarske županije i Grada Pazina.

Prezentacija radova i svečano otvorenje restauriranih fresaka održat će se 30. listopada 2018. godine u 17.00 sati u Crkvi Sv. Nikole u Pazinu.

Stručnjaci Hrvatskog restauratorskog zavoda će, osim radova na freskama, predstaviti i konzervatorsko-restauratorske radove na sakristijskom ormaru i oltarnim slikama.

Uz uvažene goste na prezentaciju i otvorenje pozivamo sve zainteresirane građane.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.