Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Rasterećenje građana Pazinštine u prijelaznom razdoblju implementacije novog sustava gospodarenja otpadom

Građanima Pazinštine u prijelaznom će se razdoblju tijekom srpnja i kolovoza zaračunavati samo dio naknade. Nakon konačne implementacije sustava izvršit će se analiza postojećeg cjenika.

Pazin, 9. srpnja 2018. – U Velikoj vijećnici Grada Pazina, u ponedjeljak 09. srpnja 2018. godine, održana je Koordinacija Gradonačelnika Grada Pazina, Općinskih načelnika Pazinštine i predstavnika Mjesnih odbora u Gradu Pazinu.

Na Koordinaciji prisustvovali su i Davor Sloković, predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina; Igor Merlić, predsjednik Nadzornog odbora Trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin; Dragan Šipraka, predsjednik uprave Trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin; Željko Gržinić, voditelj Radne jedinice čistoća Trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin;  Matea Sinčić, glasnogovornica Trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin; Elvis Kliman, pročelnik UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina i Zvijezdana Bertetić, viša stručna suradnica za zaštitu okoliša i komunalne poslove Grada Pazina.

Tema Koordinacije bila je implementacija novog sustava gospodarenja otpadom i iznalaženje načina kako rasteretiti građane u prelaznom razdoblju do potpune uspostave sustava. Nakon uvodnih riječi, Gradonačelnik Grada Pazina, Renato Krulčić osvrnuo se na zakonsku regulativu koja je prethodila implementaciji novog sustava gospodarenja otpadom i predložio je da se u prijelaznom razdoblju rastereti građane na način da se podijeli trošak odvoza i obrade otpada na ŽCGO Kaštijun između Trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin i jedinica lokalne samouprave s područja Pazinštine, te da „Usluga„ nakon potpune implementacije sustava izvrši analizu cijena kao i da radi socijalne osjetljivosti pojedine kategorije građana razmotri mogućnost uvođenja kanti zapremnine 60l.

Uslijedila je prezentacija „Novi sustav gospodarenja otpadom“ kroz koju nas je provela Matea Sinčić i objasnila sve komponente novog sustava gospodarenja otpadom. Nakon prezentacije kroz pitanja i prijedloge  nazočnih razjasnile su se i neke dodatne nejasnoće vezane za tematiku gospodarenja otpadom.

Razmotrili su se prijedlozi Gradonačelnika Grada Pazina te donijeli slijedeći zaključci:

  • Da se za prijelazno razdoblje odnosno za srpanj i kolovoz 2018. godine, građanima ne zaračunava jedinična cijena za količinu predanog otpada takozvani varijabilni dio cijene, već samo cijena obvezne minimalne javne usluge takozvani fiksni dio cijene.
  • Da Trgovačko društvo Usluga d.o.o. Pazin kao pružatelj javne usluge na području Pazinštine, radi socijalne osjetljivosti određene skupine građana, razmotri mogućnost uvođenja kanti zapremnine 60l.
  • Da Trgovačko društvo Usluga d.o.o. Pazin nakon potpune implementacije sustava i zaprimljenih Izjava što znači definiranog volumena na terenu izvrši analizu postojećeg cjenika.

U narednom razdoblju izraditi će se prijedlog raspodjele troškova prijelaznog razdoblja koji će biti dostavljen svim načelnicima općina Pazinštine.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.