Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Raspisana tri natječaja za organizacije civilnog društva

Pazin, 2. veljače 2017. – Jučer je u velikoj vijećnici Grada Pazina, gradonačelnik Renato Krulčić održao prvu ovogodišnju Konferenciju za medije na kojoj je predstavio javne natječaje za organizacije civilnog društva. Gradonačelnik Krulčić naglasio je značaj civilnog društva za Pazin i to posebno u područjima pružanja usluga za ranjive skupine građana kao i uključivanju u artikuliranje potreba građanki i građana Grada Pazina.

Istaknuo je kako u Pazinu djeluje oko 120 registriranih udruga. Od toga 40 u području sporta te kako je u ovoj godini u gradskom proračunu za rad civilnog sektora planirano 791.221,00 kuna više financijskih sredstava u odnosu na prošlu 2016. godinu, odnosno ukupno 2.757.125,00 kuna, od čega će 1.345.000,00 kuna biti raspodijeljeno putem javnih natječaja.

Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, predstavila je sadržaj javnih natječaja i to dva natječaja za financijske i jedan za nefinancijske podrške civilnom društvu:

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2017. godini

Natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Pazina u 2017. godini

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

U odnosu na prošlu godinu kod prijavljivanja za financijske podrške nema značajnijih promjena u uvjetima i prijavnim obrascima koje organizacije civilnog društva trebaju ispuniti, dok je po prvi puta sukladno zakonskim obvezama raspisan javni natječaj za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro.

Javni natječaj raspisan je 26. siječnja 2017. godine i otvoren je 30 dana odnosno zaključno s 27. veljače. Za sportske udruge otvoren je do 28. veljače i prijavljuje se Zajednici sportskih udruga Grada Pazina. Sve detaljne informacije dostupne su na službenim stranicama Grada Pazina www.pazin.hr, a posebna interaktivna radionica s ciljem predstavljanja natječaja i raspravom održana je u Društvenom centru Veli Jože 02. veljače 2017. godine.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.