Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Radovi na kulturnim dobrima na području Grada Pazina

U sklopu ovogodišnjeg programa obnove i zaštite kulturnih dobara Grada Pazina 01. listopada 2012. su započeli radovi na istraživanju lokaliteta palače Rapicio u starogradskoj jezgri, nedaleko od kaštela.

Program započinje pomoćnim radovima na čišćenju terena obraslog raslinjem i uklanjanjem i sortiranjem urušenog građevnog materijala na lokaciji građevine i u njenoj neposrednoj blizini. Uslijedit će izrada arheoloških sondi prema dogovoru s nadležnim konzervatorom, uz stalni arheološki nadzor te izrada izvještaja nakon izvedenih sondi, kao i iscrtavanje nalaza u arhitektonski snimak te privremena zaštita iskopanih sondi. Ovogodišnji su radovi prva etapa u višegodišnjem programu konzervatorsko-restauratorskih radova na ovom vrijednom građevinskom spomeniku, prijavljenom na natječaje Ministarstva kulture RH i Istarske županije za financiranje programa zaštite kulturnih dobara, a kojem je cilj statički učvrstiti, sanirati i zaštititi od daljnjeg propadanja ostatke ove vrijedne povijesne građevine na izuzetno atraktivnoj lokaciji s jedinstvenim pogledom na Pazinsku jamu, čime se otvara mogućnost njene revalorizacije i ponude novih turističkih sadržaja.
Osim radova na Rapiciu ove su godine već izvedeni konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnim slikama u svetištu župne crkve sv. Nikole, tijekom kojih su očišćene freske i reljef u prvoj luneti sjevernog zida svetišta.
Tijekom listopada započet će zadnja faza konstruktivne i statičke sanacije crkve sv. Petra i Pavla u Trvižu, u sklopu kojih će se izvesti ugradnja ojačanja, uređenje reški na vanjskom licu i injektiranje obodnih zidova. Pored radova na konstruktivnoj sanaciji izvest će se i restauratorski radovi na unutarnjim zidovima crkve, koji obuhvaćaju čišćenje ostataka naknadnih slojeva naliča i žbuke na dijelu južnog zida na kojem se nalazi starija zidna slika te konsolidaciju i reintegraciju zidne slike, zatim pokusno sondiranje i čišćenje povijesne žbuke na dijelu sjevernog zida te čišćenje i kiparsku reintegraciju kamene kustodije na desnoj strani istočnog zida. Kao kruna ovogodišnjih radova biti će vraćanje restauriranog drvenog tabulatuma nakon višegodišnjih restauratorskih radova u radionicama Hrvatskog restauratorskog zavoda.
I u jednom od najznačajnijih gradskih kulturnih spomenika, Pazinskom kaštelu, ove će  godine započeti radovi na konstruktivnoj i građevinskoj sanaciji dijela potkrovlja. Početak je to višegodišnjeg programa čijom će se realizacijom prostori većeg dijela potkrovlja privesti funkciji za korištenje za različite potrebe ustanova koje u kaštelu obavljaju svoju djelatnost.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.