Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Radionica u sklopu izrade Plana upravljanja područjem Ekološke mreže HR2001386 Pazinski potok

U suradnji s Gradom Pazinom, Javna ustanova Natura Histrica će u sklopu izrade Plana upravljanja područjem Ekološke mreže HR2001386 Pazinski potok, u utorak 16. travnja 2019.g., održati radionicu za dionike i zainteresiranu javnost.Radionica će biti održana u utorak 16. travnja 2019.g. u Spomen domu u dvorani „Istra“ u Pazinu, na adresi Šetalište pazinske gimnazije 1, s početkom u 17:00 sati.

Plan upravljanja je po definiciji Zakona o zaštiti prirode strateški dokument koji utvrđuje svrhu i stanje zaštićenog područja te određuje ciljeve upravljanja, aktivnosti potrebne za ostvarenje ciljeva i pokazatelja učinkovitosti upravljanja. Plan upravljanja izrađuje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem, uz konzultaciju s dionicima te uz savjetovanje struke.

Na radionici će biti prezentirani Ciljevi i Metodologija izrade Plana upravljanja, s ciljem upoznavanja dionika s problematikom, konceptom izrade i aktivnostima Plana.

Na radionici će se tražiti informacija od pozvanih dionika – korisnika prostora, o trenutnom stanju te potrebama, kako bi se izbjegli možebitni konflikti u zaštićenom području.

Sudjelovanje javnosti u postupku izrade Plana upravljanja od ključne je važnosti, zbog postizanja ravnoteže između potreba dionika u prostoru i očuvanja prirode.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.