Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Proračun u malom Grada Pazina

Konferencija za medije, 05.03.2015.Pazin, 05.03.2015. – na današnjoj konferenciji za medije Gradonačelnik Renato Krulčić iznio je presjek aktivnosti koje su se događale na području grada Pazina.

Renato Krulčić započeo je konferenciju prikazom aktivnosti približavanja proračuna Grada Pazina građanima, jer kako je istaknuo to je proračun građana grada Pazina i cijeli postupak donošenja proračuna za 2015. godinu potekao je u izvrsnoj sinergiji gradske uprave i građana grada Pazina.

Web stranica www.proracun.pazin.hr ažurirana je sa proračunom za 2015. godinu i najavom za sudjelovanje u izradi proračuna za 2016. godinu. Kroz ovu web stranicu svi oni koji su zainteresirani mogu vidjeti način na koji se proračun Grada Pazina donosi, odakle dolazi novac u gradsku blagajnu, na koji način se proračun puni i aktivnosti koje se provode u donošenju proračuna, pokazati koji rashodi su vezani uz koju vrstu prihoda, također je vidiljivo koji su najznačajniji izdaci iz gradskog proračuna.

Kako bi građanima približili Proračun te upoznali građane s načinom na koji se troše njihovi novci, Grad Pazin je i ove godine izradio i tiskao brošuru Proračun u malom. U brošuri je predstavljen i projekt „Pazi(n) Proračun koji je Grad Pazin provodio u partnerstvu s GONG-om i Društvom naša djeca. Projekt se provodio tijekom 2014. godine s ciljem da se u proces donošenja proračuna aktivnije uključe građani i javnost. Jedan od rezultata projekta su izglasane male komunalne akcije od strane građana koje su direktno ušle u gradski proračun, te su predstavljene u brošuri Pazi(n) proračun.

Gradonačelnik Krulčić pozvao je sve zainteresirane na besplatno interaktivno predavanje koje će održati Giovanni Allegretti, najpoznatiji istraživač participativnog budžetiranja. Predavanje na temu Građani-aktivni u punjenju proračuna. Mogu li odlučivati u njegovoj preraspodjeli održati će se 18. ožujka u vremenu od 12 do 14 sati u Spomen domu, dvorana Istra.

Renato Krulčić izvijestio je o komunalni aktivnostima koje se provode na području grada Pazina. Bitno je za istaknuti da ovaj tjedan završavaju radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Katun Trviški-Trviž te nerazvrstane ceste „Stari put“ s paralelnom izgradnjom razdjelnih sustava oborinske i sanitarne kanalizacije. Izvođač navedenih radova „Ekspert gradnja“ d.o.o. Buzet kod nadzor radova obavlja tvrtka „Učka-konzalting“ d.o.o. iz Pazina. U rekonstrukciju navedenih radova uloženo je  2.004.909,35 kn (bez PDV-a), za rekonstrukciju NC 543.9117,00 kn, oborinsku odvodnju 660.227,00 kn i 800.765,35 kn za sanitarnu kanalizaciju. U tijeku su radovi izgradnje kanalizacije u selu Grdoselo, investitor radova je IVS. Vrijednost investicije iznosi 1.919.651.04 bez uračunatog PDV-a dok je Usluga d.o.o. iz Pazina izvođač spomenutih radova. Također u tijeku je postupak kojeg provodi IVS vezano za izgradnju kanalizacijske gravitacijske mreže u dužini 2593 m i 1 crpna stanica s 50 m tlačnog voda za Šajkoviće-Tončiće dok se za Cesari-Bašiće planira izgradnja gravitacijskog kolektora u dužini cca 1415m.

Krulčić ističe, kako navedeni radovi ne bi bili mogući bez dobro pripremljene prostorno planske dokumentacije. Trenutno su u izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Ciburi II te III. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Pazina. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog izmjena i dopuna planova  mogu se davati do 6. ožujka 2015. godine. do kada je otvorena i javna rasprava za isto.

Od ponedjeljka 02. ožujka u funkciju je stavljeno još jedno uređeno parkiralište bez naplate parkirnih mjesta, to je parkiralište kod stanice za tehnički pregled. Na tom prostoru označena su 102 parkiran mjesta i 4 parkirna mjesta za osobe s invaliditetom. Vrijednost cijele investicije s uključenim PDV-om iznosi 63.350,00 kn.

Krajem 2014. godine nabavljeni su kompleti kanti za 72 „zelena otoka“ i 500 kompleta kanti za odvojeno prikupljanje otpada u domaćinstvima. Vrijednost nabave je 264.006,36 kn (bez PDV-a), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjelovao je sredstvima pomoći u visini od 105.602,54 kn (40%).

Na cijelom području Grada Pazina određene su pozicije za postavljanje nova 72 „zelena otoka“ od kojih se veći dio postavio, a ostatak će biti postavljen do kraja ovog tjedna. Naknadno će se podijeliti i 500 kompleta kanti za odvojeno prikupljanje otpada u domaćinstvima.

Nakon postavljanja novih „zelenih otoka“ na području Grada Pazina biti će sveukupno 102 „zelena otoka“ (računajući i 3 edukativna „zelena otoka“ u vrtićima i školi), 90 kontejnera za papir i 10 kontejnera za odvojeno prikupljanje tekstila.

Proračun u malom Grada Pazina