Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Proračun u malom Grada Pazina za 2013. godinu

Radi informiranja građana o prihodima i rashodima Grada Pazina odnosno o Proračunu Grada za 2013. godinu kao temeljnog financijskog dokumenta kojeg je Gradsko vijeće prihvatilo na sjednici 22. prosinca 2012. godine, Grad Pazin je izdao knjižicu, naziva „Proračun Grada Pazina u malom za 2013.“. Proračun u malom je sažetak osnovnog dokumenta kojim se na jednostavan način daje pregled planiranih prihoda i planiranih rashoda u tekućoj godini.

Značajniji projekti na kojima se radilo, a čiji se početak i/li realizacija očekuje u 2013. godine su izgradnja Školsko-gradske sportske dvorane, uređenje odlagališta komunalnog otpada Jelenčići, uređenje gradskih trgova i ulica, proširenje groblja Moj mir u Pazinu, izgradnja zgrade po modelu poticane stanogradnje, nastavak komunalnog opremanja poslovnih zona Ciburi i Podberam, te priprema dokumentacije za izgradnju autobusnog kolodvora i drugo. Grad Pazin je prema rezultatima GONG-ovog istraživanja "LOTUS 2011/12: Nalazi istraživanja o transparentnosti i otvorenosti rada jedinica lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj“ zauzeo 22. mjesto te spada u kategoriju izrazito transparentnih gradova i općina. Naravno cilj je u tom pogledu ostvariti još bolji rezultate. Zato pozivamo građane da se aktivno uključe u planiranju proračuna za 2014. godinu, a svoja razmišljanja, ideje i inicijative proslijede Gradu Pazinu putem razglednice koja je sastavni dio knjižice s plaćenom poštarinom ili putem elektroničke pošte [email protected] ili na drugi pogodan način na adresu Grad Pazin, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin s naznakom „za Proračun 2014.“ S poštovanjem, Gradonačelnik Renato Krulčić