Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Projekt “Pazi(n) proračun!” prepoznat kao primjer dobre prakse na međunarodnoj razini

Grad Pazin već tri godine zaredom provodi projekt aktivnog uključivanja građana u proces donošenja gradskog proračuna – Pazi(n) proračun!. Projekt je prepoznat kao primjer dobre prakse u Hrvatskoj, a kao takav je predstavljen i na Regionalnoj konferenciji o sudjelovanju javnosti u proračunskom procesu održanoj u Ljubljani, 11. svibnja 2017. godine.


Na konferenciji se raspravljalo o iskustvima participativnog budžetiranja, na primjeru Grada Pazina u Hrvatskoj i Grada Ajdovščina u Sloveniji. Osim toga predstavljena su međunarodna iskustva i primjeri iz Brazila, Južne Afrike, Kenije, Hrvatske i Meksika.
Konferencija je organizirana u okviru Partnerstva za otvorenu vlast (Open Government Partnership OGP), uz domaćinstvo Revizorskog suda Republike Slovenije i Globalne inicijative za fiskalnu transparentnost (Global Initiative for Fiscal Transparency GIFT). Cilj regionalne konferencije bila je rasprava o međunarodnim iskustvima koja se odnose na sudjelovanje javnosti u kreiranju fiskalnih politika i podizanje svijesti o važnosti uključivanja građana u proračunski proces. Želja je organizatora ohrabriti lokalne i regionalne vlasti na usvajanje dobrih praksi kako bi se pozitivni učinci  sudjelovanja građana u kreiranju proračuna ustalili i postali generalni obrasci postupanja.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike