Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Priopćenje za javnost – promotivni materijali

Uvidom u javne komentare i objave vezane uz problematiku promotivnih elemenata projekta I-Archeo.S., Ured Grada odlučio je izdati službeno priopćenje.

Grad Pazin od siječnja 2018. godine provodi projekt I_Archeo.S. čiji je osnovni cilj raditi na valorizaciji prirodne i kulturne baštine s ciljem stvaranja konkretnog, inovativnog, trajnog i održivog turističkog proizvoda.

U tu svrhu Grad Pazin je zajedno sa privatnim, javnim i civilnim sektorom na radionicama osmislio nove tematske turističke itinerare koji objedinjuju i zajednički promoviraju kulturnu i prirodnu baštinu teritorija, ali i usluge koje se pružaju posjetiteljima. Kao teme itinerara odabrani su gastronomija odnosno iskustvo upoznavanja gastronomskih specifičnosti Pazina, i avantura odnosno upoznavanje krajolika i baštine  kroz aktivnosti na otvorenom.

Kako bi itinerari, odnosno turistička ponuda Pazina bila što kvalitetnije objedinjena i promovirana prema posjetiteljima Grad Pazin provodi niz promotivnih aktivnosti.

Dio promotivnih aktivnosti odnosi se na prezentaciju destinacije turističkim vodičima i turističkim agencijama te je u tu svrhu izrađen priručnik „Pazinske priče za vodiče“ prema kojemu je održana radionica za turističke vodiče a predstoji i prezentacijska/edukativna dvodnevna tura za agencije, vodiče i novinare.

Drugi dio odnosi se na izradu zajedničkih promotivnih materijala poput:

– višejezičnih mapa (hrvatski, engleski, talijanski, njemački) koje će se distribuirati svim dionicima u itinerarima,

– postavljanje dvojezičnih informativnih totema (hrvatski, engleski) na javne površine čiji se sadržaj i lokacija može mijenjati prema potrebi,

– postavljanje jumbo plakata na ulazima u grad kojima se slikovno prezentira avanturističke i gastronomske specifičnosti Pazina, i

– aplikacija prezentacijsko-signalizacijskih pločica u svakom objektu odnosno sadržaju koji je dio ponude itinerara kao oznaka prepoznatljivosti i kvalitete usluge.

Na svim je materijalima istaknut i QR kod koji vodi na mobilnu aplikaciju čiji se dovršetak planira do lipnja 2019. godine. Mobilna aplikacija sadržavat će podatke o svim elementima itinerara kako bi se posjetitelji jednostavnije snalazili i imali mogućnost odabira sadržaja prema vlastitom interesu  i duljini boravka u Pazinu. Aplikaciju će se moći nadopunjavati i ažurirati kako bi informacije bile aktualne i sadržajne.

Prilikom izrade dijela promotivnih materijala koji prezentiraju sadržaje na otvorenom došlo je do nenamjerne pogreške u engleskoj verziji teksta. Odmah po saznanju Grad Pazin naručio je ispravak krivo otisnutih materijala koji će se dostaviti i zamijeniti u najkraćem roku. Grad Pazin se zahvaljuje građanima koji su upozorili na ovaj propust.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.