Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Prijedlog Rang liste prijavljenih na Natječaj za dodjelu učeničke stipendije u šk. god. 2014/2015.

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 13/11.), a u skladu s Natječajem za dodjelu stipendija od  školske/studijske godine 2014/2015., KLASA: 602-01/14-01/28, URBROJ: 2163/01-01-01-14 -5 od 01. rujna 2014. godine, Komisija za stipendiranje nasvojoj sjednici od 09. listopada 2014. godine utvrđuje Prijedlog Rang liste.
Rang_lista_učenika_za_2014_2015.pdf

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.